Nieuwe DNB-directie op 1 juli van start

Vanaf 1 juli is Else Bos (foto) directeur en voorzitter toezicht van DNB. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen en voor het toezicht beleid.De nieuwe directie van DNB is benoemd per 1 juli. De president van DNB, Klaas Knot, en zijn collega’s Job Swank en Frank Elderson zijn herbenoemd voor een periode van zeven jaar. Else Bos en Nicole Stolk treden per 1 juli toe tot de directie. Zij zijn ook benoemd voor een periode van zeven jaar.

Portefeuilleverdeling

President Klaas Knot is voorzitter van de directie. Hij is onder andere lid van de Governing Council en General Council van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast is hij lid van de Board of Directors van de Bank for International Settlements (BIS), lid van de Financial Stability Board (FSB), governor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en voorzitter van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC).

Else Bos is directeur en voorzitter toezicht. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen, het toezicht op verzekeraars en voor het toezicht beleid. Vanaf begin 2019 wordt zij tevens lid van de Board of Supervisors van EIOPA. Daarnaast is zij trustee van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, bestuurslid van het Pacific Pensions & Investment Institute (PPI) en bestuurslid van het Internationaal Centre for Pension Management (ICPM).

Frank Elderson is directeur toezicht en verantwoordelijk voor het toezicht op banken, betaalinstellingen en beleggingsondernemingen en het toezicht horizontale functies en integriteit en voor juridische zaken. Elderson is onder andere lid van de Supervisory Board van het Single Supervisory Mechanism (SSM) van de ECB en voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Daarnaast is hij voorzitter van het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) en voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering.

Job Swank is directeur monetaire zaken. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer en statistiek. Swank is kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Nicole Stolk is directeur resolutie en intern bedrijf. Zij is verantwoordelijk voor het intern bedrijf, het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken en, binnenkort, verzekeraars in problemen. Als hoofd van de Nationale Resolutie Autoriteit (NRA) is zij tevens lid van de Single Resolution Board (SRB).

Foto DNB