Nieuwe bundel Verzekering ter beurze

Achter de Nederlandse zakelijke schadeverzekeringen gaat een bijzondere markt schuil: coassurantie. Nederland is samen met Engeland uniek in deze aanpak, waarbij partijen grootzakelijke risico’s gezamenlijk dragen. De nieuwe bundel ‘Verzekering ter beurze – Coassurantie in theorie en praktijk’ behandelt uiteenlopende juridische bepalingen en kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Deze bundel is onder redactie van VNAB-collega Mop van Tiggele, voorzitter van de VNAB Geschillencommissie Han Wansink, voorzitter van de VNAB Juridische Commissie Caroline Pontvuijst en Paul Soeteman.

Verzekering ter beurze behandelt het geheel aan juridische bepalingen en kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Het werpt hierbij ook een noodzakelijke blik in de toekomst. Hoe zal het samenspel tussen makelaars en verzekeraars zich ontwikkelen? Verschuift de kerntaak van de zakelijke verzekeringsmarkt van leverancier naar adviseur? En speelt verzekeren überhaupt nog wel een rol van betekenis in de wereld van morgen?

In deze uitgave schijnen diverse specialisten hun licht op hedendaagse én toekomstige werking van de Nederlandse coassurantiemarkt. Het biedt houvast aan makelaars en verzekeraars werkzaam in de zakelijke assurantiewereld. Daarnaast vindt u in deze vernieuwde tweede editie nu ook verdieping over:

  • Herverzekeringen
  • Brandschade
  • Transportbranche
  • Sanctiewetgeving
    Het boek  wordt uitgegeven door Wolters Kluwer (ISBN: 9789013143416).
    De kosten bedragen € 82,50 incl. btw