Nieuw RMiA-coachingstraject in februari van start

Op donderdag 8 februari 2018 start er weer een coachingstraject tot Registermakelaar in Assurantiën (RMiA). Dit opleidingstraject is bedoeld voor deelnemers die begeleid willen worden in de voorbereiding op het afleggen van het mondeling examen om RMiA te worden. Inschrijven voor dit traject is nog mogelijk. 

Het coachingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum te Rotterdam tussen 14.00 en 18.00 uur, waarin alle te toetsen onderwerpen worden behandeld. De kosten per deelnemer bedragen 4.100,- euro (inclusief catering en lesmaterialen, waaronder de meest actuele versie van de zojuist geheel vernieuwde A-opleiding). Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Inschrijving op losse onderdelen is op verzoek mogelijk. Neem daarvoor contact op met de organisatoren.

Doelstellingen van dit traject zijn:

• Opfrissen/actualiseren van kennis gericht op de zakelijke dienstverlening
• Aanleren van eventueel ontbrekende kennis
• Oefenen door middel van simulatie van de toelatingstest

Voor meer informatie, kijk hier.

Registermakelaar in Assurantiën 
Een Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) kwalificatie staat voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid binnen het vakgebied van de makelaar. De eisen waaraan de RMiA moet voldoen gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag. Om RMiA te kunnen worden dient de makelaar een pittige toelatingstest af te leggen, welke de nodige voorbereiding vergt. Het NIBE-SVV biedt daarom dit najaar opnieuw een coachingstraject aan ter voorbereiding op de examinering voor de RMiA titel.