Nieuw BGK-convenant tussen verzekeraars en letselschadebureaus start op 1 september 2021

Vertegenwoordigers van (aansprakelijkheids)verzekeraars en (belangenbehartigers van)  letselschadebureaus hebben, na lang onderhandelen, overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor buitengerechtelijke kosten, het zogeheten BGK-convenant). De BKB-overeenkomst (‘Regeling Buitengerechtelijke kosten’) gaat op 1 september 2021 in voor de periode tot 1 juli 2024.

De overeenkomst normeert de hoogte van de buitengerechtelijke kosten die de belangenbehartiger ontvangt voor het bijstaan van een letselschadeslachtoffer. Het doel van de overeenkomst is om BGK-discussies in dossiers te voorkomen.Het nieuwe convenant is na jarenlang onderhandelen tot stand gekomen. Verschillende malen werd het vorige convenant ongewijzigd verlengd, om de onderhandelaars meer ruimte te geven om tot overeenstemming te komen.

Wijzigingen bij licht letsel

De regeling heeft een bilateraal karakter. Dat betekent dat elke verzekeraar afzonderlijk bepaalt met welke belangenbehartiger de overeenkomst wordt gesloten en omgekeerd. Per 1 september 2021 kan de nieuwe BKB-regeling rechtsreeks worden gesloten tussen verzekeraar en belangenbehartiger.

De grootste wijziging, ten opzichte van eerder, is zichtbaar in de staffelbedragen. Vergoedingen aan belangenbehartigers in kleinere/lichtere zaken zijn lager, maar juist hóger in het middel/zware segment.

De BGK-bedragen worden bij schades tot €5000,- stapsgewijs verlaagd en bij de meer omvangrijke schades juist wat verhoogd. Het hangt van de totale portefeuille van een bureau af of deze wijzigingen negatief of positief doorwerken in het resultaat.

Aan de BKB-overeenkomst wordt een regeling Licht letsel gekoppeld. Deze aanvullende regeling beoogt een vereenvoudigde afwikkeling van kleine schades te bewerkstelligen. Daardoor is tijdswinst te boeken. Nieuw in de regeling is een variant van de Procesgang Licht Letsel (PLL) geïntroduceerd. De PLL geldt voor letselschadezaken waarin herstel binnen zes maanden plaatsvindt, met een maximum schadebedrag van 5.000 euro. Partijen hopen met de introductie van de PLL dat kleine schades soepeler en sneller worden afgewikkeld

Overige onderwerpen

  • SVI-schades vallen in beginsel ook onder de BKB-overeenkomst, tenzij BGK op de SVI-polis expliciet zijn uitgesloten
  • De redelijke kosten van het bijwonen van het eerste AD-gesprek in het kader van de re-integratie worden separaat vergoed
  • Extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de houding van verzekeraar kunnen apart gedeclareerd worden

De BKB-overeenkomst wordt vrijwillig bilateraal gesloten tussen verzekeraars en letselschadebureaus. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.Om praktische redenen is bepaald dat partijen, die al een lopende PIV-overeenkomst met elkaar hebben, per 1 september automatisch overgaan op de nieuwe overeenkomst. Tenzij men (bilateraal) aangeeft dat niet te willen.

Overeenkomst BGK 2021-2024
Staffel BKB regeling 2021
Bijlage Procesgang Licht Letsel 2021

Bronnen NLE en Verbond van Verzekeraars