Nieuw bestuur voor 60-jarige RABS

De RABS (Rotterdamse Assurantie Bank Societeit) heeft afgelopen vrijdag  haar 60-jarig bestaan gevierd tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de Boompjes in Rotterdam waarbij een groot aantal leden en sponsors aanwezig waren.

Tijdens de bijeenkomst werd ook het nieuwe bestuur bekend gemaakt. Zo droeg voorzitter Patrick Neeleman (BELFOR) de voorzittershamer over aan Piet van Dalen (Art Salvage) en traden ook  René Bijter (eveneens Art Salvage), Ab van der Spek (DEKRA), Nicole Fuchs (Von Reth) en Yvonne Harms (gepensioneerd). Zij nemen de plaats in van Henny de Jong (Gemeente Nissewaard), Marouane Rolsma (Meijers) en Ingrid Scholten (Hanselman Groep).