Nibud: Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur

Consumenten vinden financieel adviseurs vaak te duur. Ook vertrouwen zij er niet altijd op dat de adviseur in hun belang handelt. Het in 2013 ingestelde provisieverbod heeft de stap naar de financieel adviseur nog niet eenvoudiger gemaakt. Dit blijkt uit Nibud-onderzoek. Voor bijna de helft van de Nederlanders (46%) vormen de kosten van het advies een drempel om naar een financieel adviseur te gaan. Ook geven mensen aan dat zij meer transparantie willen: wat doet de financieel adviseur nu precies voor zijn geld en wat levert dat zoal op?   Zo vraagt ruim een derde (35%) van de consumenten zich af of de adviseur wel primair in hun belang werkt

Een derde van de Nederlanders heeft nog nooit een financieel adviseur geraadpleegd. De mensen die wel gebruik hebben gemaakt van een financieel adviseur, deden dat vooral voor het afsluiten van een hypotheek, het sparen voor hun pensioen of afsluiten van een uitvaartverzekering. Consumenten met een inkomen beneden modaal gaan vaak zelf op zoek naar informatie om zo de kosten voor financieel advies te vermijden. Het Nibud pleit dan ook voor het toegankelijker maken van het financieel advies om te voorkomen dat consumenten onnodig dure producten aanschaffen.

Tevreden

Het Nibud is van mening dat bij grote financiële beslissingen zoals de koop van een huis, een adviseur consumenten van zinvol advies kan voorzien. Regelgeving zorgt ervoor dat de adviseur controleerbaar is. Informatie die op het internet is te vinden, is dat veel minder. “Uit het onderzoek blijkt dat van de mensen die wel van een financieel adviseur gebruik hebben gemaakt, tweederde in het algemeen heel tevreden is over de verleende diensten. Ongeveer driekwart van de respondenten onderschrijft de stellingen ‘de adviseur kwam deskundig over’, ‘de adviseur kwam de afspraken na ’en ‘de adviseur gaf een duidelijke uitleg’.  Verder ervaarden 56% van De mensen een persoonlijke klik met de adviseur en is 63% van mening dat de adviseur zich in hun situatie kon inleven.

“Opvallend is dat een meerderheid van de Nederlanders de kosten van financieel advies te laag inschat en dit zelf ingeschatte bedrag al aan de hoge kant vindt. De werkelijke kosten liggen echter nog veel hoger. Het bedrag dat een starter kwijt is aan financieel advies als hij een hypotheek wil afsluiten, ligt tussen de 1.500 en 3.000 euro. Gemiddeld schatten respondenten deze kosten op 980 euro.” Ruim een derde van de respondenten (35% heeft weinig vertrouwen in financieel adviseurs. Volgens de ondervraagden is het voor hen niet duidelijk of de financieel adviseur in hun belang of in het belang van de verzekeraar handelt. Ook verlangen zij meer transparantie over de werkzaamheden van een adviseur en het effect dat zijn advies heeft.

DigiD

Het Nibud vindt dat uit het rapport duidelijk blijkt dat financieel adviseurs het vertrouwen van de consument terug kunnen winnen, onder meer door in te zetten op het verlagen van de kosten, het productaanbod te vergroten en transparant te zijn over de taken die zij vervullen. “Een van de mogelijkheden om de kosten van financieel advies te verlagen, is door gebruik te maken van DigiD. De klant kan dan via DigiD de benodigde gegevens aanleveren bij de adviseur. Dit scheelt tijd en daarmee geld”, aldus NIBIUD, volgens wie ruim de helft (57%) van de ondervraagden dit een aantrekkelijke optie vindt. Tegenstanders vinden deze manier van gegevens delen onveilig. Juist bij het gebruik van DigiD is het daarom van belang dat eerst het vertrouwen van de consument wordt hersteld. Uit het onderzoek blijkt verder dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom de adviseur. Zo weet niet iedereen dat aanbieders van financiële producten een vergunning nodig hebben (71%) , een zorgplicht hebben (76%) en dat zij een schatting moeten geven van de vergoeding die zij voor hun werkzaamheden vragen (82%).

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Rapport-Keuzeproces-bij-financieel-advies-2017.pdf