Netwerkbijeenkomst voor compliance officers | Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op  dinsdag 14 november a.s. vindt van 14.30 – 16.30 uur in het BOVAG-huis in Bunik een netwerkbijeenkomst plaats voor compliance-officers over de Algemene Verordening gegevensbescherming. Het SEO onderzoek ‘De Onderlinge Verzekeraar in 2025’ en het scenario ‘Verenigd Vooruit’ liggen ten grondslag aan deze bijeenkomst. Het bouwen van netwerken is namelijk onderdeel van Verenigd Vooruit. Deze bijeenkomst heeft als doel om kennis te maken met elkaar en te starten met de opbouw van een netwerk van compliance officers.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat mede centraal. Jurgen Borst, concern compliance officer bij Univé Verzekeringen, Martin Talma, compliance officer bij Univé Dichtbij, en Jos Schaffers, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, zullen een uiteenzetting over de AVG verzorgen. Vervolgens zal worden ingegaan op een proportionele invulling van de AVG.

De bijeenkomst is bestemd voor compliance officers werkzaam bij kleine en middelgrote onderlinge / coöperatieve verzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Programma
14:00     Inloop
14:30     Kennismaking, gedachtevorming en discussie met betrekking tot het netwerk
Uiteenzetting en dialoog – Jurgen Borst, concern compliance officer bij Univé
Verzekeringen, Martin Talma, compliance officer Univé Dichtbij & Jos Schaffers,
beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars
16:30     Afsluiting en borrel


Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas(beleidsadviseur POV). Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding rekening worden gehouden.