Nederlandse verzekeraars belegden eind 2017 voor 209 miljard euro  in obligaties

 

 

Het totale belegde vermogen van de Nederlandse Solvency II-verzekeraars onder DNB-toezicht bedroeg eind vorig jaar 440 miljard euro, bijna 17 miljard euro minder  dan eind 2016. De daling in het totale belegde vermogen komt voort uit een daling van de totale verplichtingen van de verzekeraars met 23 miljard euro tijdens dezelfde periode.

In totaal belegden de Nederlandse verzekeraars voor 105 miljard euro in beleggingsfondsen (23,5% van het totaal) eind 2017. Beleggingen in obligaties (staats- en bedrijfsobligaties) zijn veruit de populairste belegging onder de Nederlandse verzekeraars, goed voor een bedrag van 209 miljard euro in 2017 of bijna 48% van het totale belegde vermogen. De rechtstreekse beleggingen in obligaties vormden met 175 miljard euro het grootste deel van de obligatieportefeuille;  de beleggingsfondsen droegen 34 miljard euro bij. De beleggingsmix van de Nederlandse verzekeraars is in relatieve termen nauwelijks gewijzigd ten opzichte van eind 2016.

De waarde van de portefeuille staatsobligaties bestond eind 2017 voor 80% uit obligaties uitgegeven in Nederland (26%), Duitsland (25%), Frankrijk (14%), Oostenrijk (8%) en België (7%). Binnen de portefeuille bedrijfsobligaties staan de Verenigde Staten bovenaan als populairste land van uitgifte, goed voor 17% van de totale waarde, gevolgd door Frankrijk (16%), Nederland (15%), het Verenigd Koninkrijk (11%) en Duitsland (7%). Ook in de geografische spreiding van de obligatieportefeuille (zowel voor staats- als bedrijfsobligaties) zijn er geen grote verschuivingen ten opzichte van eind 2016.

foto dnb