Natuurrampen leiden tot miljardenverlies Lloyd’s

Als gevolg van de enorme schadelast door natuurrampen, de kostbaarste in jaren, is 2017 heeft Lloyd’s een verlies voor belastingen geboekt  van twee miljard pond tegen een winst van 2,1 miljard pond in 2016. De schadelast bedroeg met 4,5 miljard pond meer dan het dubbele van de 2,1 miljard pond in 2016. Dat leidde tot een verzekeringstechnisch verlies van 3,4 miljard pond (2016: + 500 miljoen pond). De combined ratio explodeerde van 87,9% naar 114%. De bruto premie-omzet daarentegen steeg  met ruim 10% van 29,9 naar 33,3 miljard pond.

De Lloyd’s markt heeft naar eigen zeggen hard gewerkt im de schadeclaims zo snel mogelijk uit te keren. In totaal werd een bedrag aan 18.3 miljard pond aan claims uitgekeerd in 2017 . Ondanks de enorme schadelast is volgens Lloyd’s het beschikbare vermogen toereikend gebleken

Foto lloyd’s