Nationale Nederlanden stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nationale Nederlanden stopt met het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico voor accountants, notarissen en advocaten. Dit heeft voor veel SRA-leden vergaande consequenties, meldt de SRA op haar website  .

SRA: “Op dit moment is er bij Nationale Nederlanden een speciale mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar veel SRA-leden gebruik van maken. Nationale Nederlanden heeft aangegeven te stoppen met het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico voor accountants, notarissen en advocaten. Dit heeft onder andere te maken met tegenvallende resultaten en een ander beleid. Deze beslissing van Nationale Nederlanden kan direct gevolgen voor u hebben. Alle polissen met een vervaldatum na 1 april 2018 worden namelijk niet meer verlengd.U moet dus op korte termijn uw beroepsaansprakelijkheidsrisico afsluiten bij een andere verzekeraar. Uw verzekeringsadviseur kan u daarbij helpen.

 

Ook attendeert  SRA er  op dat SRA sinds 2014 in samenwerking met Kettlitz Wulfse Verzekeringen een mantel aanbiedt van Markel International. “Deze mantel heeft een toekomstgerichte kijk op onze branche en is specifiek ontwikkeld voor de accountancymarkt en voldoet geheel aan de eisen die de NBA hier aan stelt.”, aldus SRA