Nationale-Nederlanden en Nederlandse Schuldhulproute leiden huishoudens naar schuldzorgenvrije toekomst : Meer financiële problemen verwacht door Coronacrisis

Nationale-Nederlanden vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verbetering van het financieel welzijn van Nederlanders. Zo leren zij om beter met hun financiën om te gaan, worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot en krijgen kinderen hulp die in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien. De verwachte toename van het aantal huishoudens met financiële problemen door de aanhoudende coronacrisis is voor Nationale-Nederlanden aanleiding om financieel en door inzet van de eigen kanalen bij te dragen aan de landelijke campagne Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).  

Samen schuldenproblematiek aanpakken
Door COVID-19 is de verwachting dat het aantal huishoudens met schuld in 2021 naar 1,5 tot 2,6 miljoen stijgt; hiervan is 41% problematisch. Nationale-Nederlanden wijst klanten met een betalingsachterstand op de route voor passende schuldpreventie of -hulp bij de NSR. De landelijke campagne van NSR is gericht op het activeren van mensen met (beginnende) financiële problemen. Via onder andere de website Geldfit.nl en telefoonnummer 0800-8115 wordt mensen snel en laagdrempelig de weg gewezen naar een schuldzorgenvrije toekomst.  

Tjeerd Bosklopper, lid van de Management Board NN Group: ‘Wij vinden het belangrijk om goed voor onze klanten te zorgen en bij eventuele financiële problemen vroegtijdig passende schuldhulp aan te bieden. We zijn er niet alleen bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering, maar ook als het financieel tegenzit. Daar zetten we ons dagelijks voor in, al lukt dat helaas niet altijd. De Nederlandse Schuldhulproute helpt ons daarbij. Door samen op te trekken en effectieve initiatieven te delen, kunnen we echt iets voor onze klanten en de maatschappij betekenen.’  

Martin Suithoff. Directeur NSR: ’Voor veel mensen zijn deze hulpkanalen nog onbekend. Daarom lanceren we een grote landelijke campagne. Het doel is om twee keer zoveel mensen met schuldzorgen naar passende hulp te leiden. De aansluiting van Nationale-Nederlanden versterkt onze maatschappelijke impact enorm. Banken en verzekeraars kunnen veel betekenen in het voorkomen en terugdringen van de schuldenproblematiek door mensen tijdig naar de route te leiden. Een belangrijke rol speelt de persoonlijke behandelaar, die klanten met structurele betalingsproblemen rechtstreeks kan bereiken.’  
De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldhulplandschap is complex. Daarom werkt de NSR samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties aan één centrale schuldhulproute. De route verwijst mensen via Geldfit.nl en telefoonnummer 0800-8115 naar passende (lokale) hulp, van preventie tot hulpverlening. Zo helpt de NSR voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot schulden.