Nationale-Nederlanden Bank stopt met aanbieden Consumptief Krediet

Vanwege gewijzigde marktomstandigheden stopt Nationale-Nederlanden Bank per 8 maart met het aanbieden van Consumptief Krediet. Voor klanten met een lopend krediet heeft dit geen gevolgen.
 “De markt voor consumptief krediet is aan het veranderen. Dit leidt er toe dat het strategisch belang van consumptief krediet voor de bank is afgenomen. Daarom heeft Nationale-Nederlanden Bank besloten om per 8 maart 2023 te stoppen met het aanbieden van nieuwe leningen. Voor klanten met een bestaande lening wijzigt er niets. Nationale-Nederlanden handhaaft de huidige dienstverlening aan klanten.”