Naam Mees & Zoonen verdwijnt maandag a.s. na bijna 300 jaar van de markt; activiteiten assuradeurenbedrijf voortgezet als Victor Insurance Nederland

Maandag 10 september a.s. verandert R. Mees & Zoonen Assuradeuren haar naam definitief in Victor Insurance Nederland. Daarmee verdwijnt na bijna 300 jaar (1720) de naam ‘Mees & Zoonen’ definitief van de markt. Een en ander vloeit voort uit het eerder genomen besluit om alle volmachtbedrijven binnen Marsh & McLennan Companies onder dezelfde naam te gaan voortzetten: Het gaat om ENCON (Canada), Bluefin Underwriting (UK), Victor O. Schinnerer & Company (VS), Mees & Zoonen (NL), Mees en Zoonen (IT) en de activiteiten van Schinnerer in Bermuda samen de nieuwe merknaam gaan voeren.  ICAT en Dovetail Insurance zijn tevens onderdeel van het nieuwe moederbedrijf Victor Insurance.

Wereldwijd telt Victor gezamenlijk 782 medewerkers en heeft het een premieomzet van meer dan één miljard euro. “Daarmee zijn wij het grootste volmachtbedrijf in de wereld”, aldus Rogier Seinstra, directeur van Victor Insurance Nederland, dat in ons land 30 medewerkers telt en een omzet van ongeveer 30 miljoen euro.

Doel

Het doel van het nieuwe merk is volgens Seinstra ‘het creëren van de verzekeringsonderneming van de toekomst’. “Het fundament van de nieuwe onderneming is gebouwd op vier pijlers: risicoanalyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal. Een wereldwijde samenwerking onder één merknaam geeft ons de mogelijkheid om de wereldleider op het gebied van verzekeringen en risicomanagement te worden en versterkt ons vermogen om brokers, klanten en verzekeraars van dienst te zijn. Door afstemming van onze activiteiten kunnen we gebruik maken van de meest innovatieve ideeën om overal gespecialiseerde verzekeringsproducten te kunnen leveren. Door de samenwerking krijgen wij meer mogelijkheden op de kapitaalmarkt en kunnen we profiteren van de specialisatie en kennis van elkaar. Daarnaast zijn er nog voordelen op het gebied van inkoop en het versterken van de zelfstandigheid van het volmachtbedrijf.”

Seinstra voert nadrukkelijk aan dat Victor Insurance Nederland dezelfde producten blijft aanbieden die makelaars en klanten tot dusver kenden van Mees & Zoonen. “Daarnaast stelt ons nieuwe wereldwijde merk ons in staat om onze productlijnen uit te breiden en de beste ideeën uit alle onderdelen van onze organisatie te benutten.” Verder benadrukt hij dat de naamswijziging geen reorganisatie inhoudt. Victor Insurance Nederland blijft deel uitmaken van Marsh & McLennan Companies. “Er zijn dus ook geen gevolgen voor de huidige manier van samenwerken. Wat wel verandert is dat al onze afspraken met onze samenwerkende partijen zoals verzekeraars, klanten, brokers etc. geactualiseerd moeten worden. Naast de naamswijziging wordt ook de website, ons briefpapier en de e-mailadressen aangepast naar de stijl van ons nieuwe merk. Er zal geen verandering plaatsvinden in service, producten en platforms.”

Seinstra heeft hoge verwachtingen van de wereldwijde naamsverandering en intensievere samenwerking van het volmachtbedrijf. “We kunnen makelaars en klanten hierdoor nog betere service en producten binnen en denken vooral in te kunnen springen in het ‘gat’ dat wij zien ontstaan in vooral de midmarket en door de verschraling in het aanbod van zakelijke schadeverzekeringsproducten. Wij streven ernaar het aantal met ons samenwerkende tussenpersonen te verviervoudigen naar ongeveer 120 en een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Bovendien willen we binnen onze omzet het aandeel van activiteiten buiten de huisvolmacht verder vergroten. Daarnaast overwegen we binnen Victor Europe, dat onder leiding staat van Fred Willemze, in navolging van Italië de komende jaren soortgelijke volmachtbedrijven op te zetten in enkele volwassen verzekeringsmarkten als Duitsland, Frankrijk en Spanje.