Na jaren van daling bleef ledental Adfiz vorig jaar ongeveer gelijk

 

“In 2017 keerde de ledenontwikkeling ten goede. Zestien kantoren mochten we in 2017 als nieuw lid verwelkomen. Hieronder ook een groot aantal kantoren die de meerwaarde van Adfiz herontdekken en het lidmaatschap opnieuw aanvragen. Door overname en fusies bleef het absolute aantal leden ongeveer gelijk. Samen vertegenwoordigen zij 55% van de particuliere en 85% van de zakelijke markt”, schrijft brancheorganisatie Adfiz in haar jaarverslag over 2017.

Daarin spreekt Adfiz over ‘een avontuurlijk jaar waarin zichtbaarder en herkenbaarder naar buiten treden centraal stond’. “We waren op allerlei dossiers vroegtijdig met beleidsbepalers in gesprek over het ontwikkelen van nieuw beleid. Ook de media weet ons steeds beter te vinden als expert om actualiteiten en ontwikkelingen te duiden. Op deze manier hebben we de kans om de waarde van advies goed onder de aandacht te brengen, de toegankelijkheid van advies steviger in regelgeving te verankeren en het verenigingsgevoel te intensiveren. Daar bouwen we nu op door.”

In het jaarverslag belicht Adfiz onder meer de inspanningen die het de afgelopen jaren heeft verricht in het kader van de belangenbehartiging en ondersteuning van de leden. | “In 2017 zijn we weer in veel dossiers actief geweest. Zowel wat betreft de lobby en PR, als de vertaling ervan naar onze leden via bijeenkomsten en door middel van praktische handvatten en tools.” Daarbij noemt de brancheorganisatie onder meer de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD) en de wet die de implementatie ervan in Nederlandse wetgeving regelt, de evaluatie van het provisieverbod, robo-advies en insurtech, de praktische onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s.