Na Brand & Transport nu ook Introductie Coassurantie voor Aansprakelijkheid; inschrijven nu mogelijk

 In 2019 gaan maar liefst drie edities van Introductie Coassurantie van start.  Naast die voor Brand (4e jaargang) en Transport (tweede jaargang) gaat volgend jaar ook de Introductie Coassurantie Aansprakelijkheid van start.

 De Introductie Coassurantie heeft als doel om nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden van de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en onderlinge verhoudingen. Het programma bestaat uit zeven (bij aansprakelijkheid zes) middagen en een afsluitende (evaluatie)borrel.

De Introductie Coassurantie is interessant voor beginnende medewerkers van bedrijven in de zakelijke verzekeringsmarkt binnen één van deze drie branches en meer willen leren over de coassurantiemarkt en tegelijkertijd zijn/haar netwerk wil vergroten.  Wie interesse heeft om deel te nemen of iemand kent die hier interesse in heeft, kan zich aanmelden via www.vnab.nl. . Deelnemers dienen te voldoen aan enkele criteria. Daarnaast geldt er een maximum van één persoon per organisatie. Een eventuele tweede collega wordt op de reservelijst geplaatst.

De Introductie Coassurantie Brand is ontwikkeld op initiatief van Cobra1998, gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS) en in samenwerking met de VNAB. Tijdens zeven bijeenkomsten werden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur.

De Introductie CoAssurantie Transport omvat zes dagdelen. De volgende thema’s werden behandeld: de coassurantiemarkt, de makelaar, de verzekeraar, de herverzekeraar, de expert en de advocaat. Ook de Introductie Coasssurantie  Aansprakelijkheid zal zes dagdelen omvatten.