Na Aon Hewitt verdwijnen ook de namen van de business-units Aon Benfield en Aon Risk Solutions van het toneel  

 

Nadat vorig jaar al de merknaam van de business-unit Aon Hewitt uit de markt was verdwenen gebeurt nu hetzelfde met de beide bedrijfsnamen Aon Benfield en Aon Risk Solutions. Hierdoor ontstaat er nu wereldwijd één geïntegreerd bedrijf onder de naam Aon, dat onder leiding staat van Eric Andersen en Michael O’Connor. Zij rapporteren aan Greg Case, CEO van AON. Hiermee wordt beoogd de graad van innovatie binnen Aon verder te verhogen en het voor medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen eenvoudiger te maken om samen te werken teneinde de dienstverlening aan de klanten verder te verbeteren. Een en ander past binnen de eerder door Aon aangekondigde keuze voor een single Profit & Loss-organisatiestructuur.