Munich Re ziet omzet cyberverzekeringen de komende twee jaar verdubbelen tot ca.  $ 8 à 9 miljard

 

Munich Re verwacht dat de wereldwijde markt voor cyberverzekeringen  in 2020 zal zijn verdubbeld van de huidige  3.5  à 4  miljard naar $ 8 `a 9 miljard. Dat schrijft de  herverzekeraarsgigant in haar business forecast die zij heeft uitgegeven tijdens het Rendez Vous dat vorige week plaatsvond in Monaco. Zij schrijft die forse toename onder meer toe aan het feit dat in toenemende mate (elektrische) apparaten aan elkaar zijn gekoppeld en aan de voortdurende golf aan nieuwe risico’s die hieruit voortvloeien.

”Cyberrisico’s vormen een van de grootste bedreigingen  voor de hedendaagse ‘ sterk gedigitaliseerde netwerkeconomie’, stelde Torsten Jeworrek, RvB-lid van Munch Re, volgens het aantal connected devices in de wereld de komende jaren zal toenemen van 27 miljard naar 125 miljard in het jaar 2030. Hij onderkent de grote voordelen die digitalisering met zich mee kan brengen voor zowel personen als bedrijven, zoals in de vorm van  een verbetering van de productiviteit, efficiency en  kwaliteit en op het gebied van kostenbesparing en klanttevredenheid.

Aan de andere kant  brengt volgens Munich Re’s RvB-lid de toenemende verbondenheid van machines en apparatuur een groeiend risico met zich mee zoals diefstal van data, disrupties in de interactie tussen aan elkaar gekoppelde machines en zelfs de ontregeling van  complete productielijnen en supply chain. “De economische gevolgen van enkele grote cyberaanvallen hebben de schadelast van sommige natuurrampen al overschreden. Voor kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen dergelijke cyberaanvallen zelfs hun voortbestaan op het spel zetten. De grootste economische economische dataverliezen werden veroorzaakt  door gevallen van ransomware en malware zoals WannaCry en NotPetya, die hebben geleid tot  tal van bedrijfsonderbrekingen en verlies van data. De risico’s hiervan nemen de komende jaren verder toe, mede door de reeds gememoreerde groeiende verbondenheid van machines en apparaten”, aldus Jeworrek, volgens wie hierdoor voor bedrijven het belang van het treffen van preventieve maatregelen steeds groter wordt