Munich Re voorspelt tot 2030 bijna verdubbeling van wereldwijde premieomzet

 

De wereldwijde premieomzet zal tot het jaar 2030 bijna verdubbelen van 4,2 biljoen euro in 2017 naar 7,9 biljoen euro, zo voorspelt herverzekeraar Munich Re in haar ‘Insurance Market Outlook 2018/2019’. Het overgrote deel van de premiegroei (2,1 biljoen euro, oftewel 56,8%), zal naar verwachting komen van de Chinese verzekeringsmarkt, waarvan ongeveer tweederde afkomstig zal zijn uit de levens- en zorgverzekeringen en de rest uit schadeverzekeringen.

Volgens Munich Re zal de verzekeringsindustrie harder groeien dan de economie in 2018 en 2019. Zowel voor dit jaar als volgend jaar verwacht de herverzekeraar een premiegroei met meer dan 460 miljard euro, wat neerkomt op een gemiddelde groei met 5,3% per jaar tegen een groei van het wereldwijde BNP met 4,9%.  “De schadesector zal profiteren van de gunstige economische omstandigheden, waarvoor een jaarlijkse groei wordt voorspeld van rond de 5%. De opkomende verzekeringslanden vormen de voornaamste drivers voor de groei, al zullen ook de meer mature markets in de meer geïndustrialiseerde landen met sterkere groeicijfers een positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde groei in dit segment”, aldus Munich Re.

Lokale verschillen

In de VS en Europa worden groeipercentages verwacht met 3,5% resp. 4%, wat een lichte toename is ten opzichte van 2017. Ook in de volwassen verzekeringsmarkten in Azië zal er naar verwachting sprake zijn van een lichte premiegroei, al wordt door belastingverhogingen in Japan voor 2019 rekening gehouden met een afkalvende premiegroei. In de opkomende markten (emerging markets) voorspelt Munich Re voor 2018/2019 een gemiddelde premiegroei met maar liefst 9,5%, voor Latijns-Amerika wordt gedacht aan een groei met 6,4%, terwijl ook voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika een stabiele groei van een hoog niveau wordt verwacht. Daar staat tegenover dat voor Oost-Europa en de opkomende markten in Azië rekening dient te worden gehouden met een afkalvende premiegroei. In tegenstelling tot andere, eerder gepubliceerde rapporten, blijft volgens Munich Re de VS ook in 2030 de marktleider in op de wereldwijde verzekeringsmarkt een marktaandeel van bijna 24%. China zal in dat jaar de tweede plaats hebben overgenomen van Japan.

Volgens het rapport zullen de laatste tijd veel besproken Insurtechs een ondergeschikte rol spelen bij de verwachte premiegroei. “Terwijl we denken dat innovatieve start-ups zouden kunnen zorgen voor een premiegroei in met name de opkomende verzekeringsmarkten en -landen, verwachten we hiervan geen significante extra premieomzet in de meer volwassen markten en geïndustrialiseerde landen. Al zullen ze ook in deze landen wel een rol spelen op het gebied van productinnovatie.”