Multidisciplinair ESL-symposium op 14 april a.s.: ‘Where law meets business valuation’

Op dinsdagmiddag 14 april organiseert Erasmus School of Law (‘ESL’) van 14.00 tot 18.00 uur  het symposium ‘Where law meets business valuation’. De bijeenkomst wordt gehouden op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein, Van der Goot Building, Forumzaal (M3-15).Tijdens dit multidisciplinaire symposium wordt ingegaan op het grensvlak van recht en ondernemingswaardering. Het thema wordt uitgediept in drie domeinen: vennootschapsrecht, schadevergoedingsrecht en insolventierecht.

De middag begint met een introductie op het thema business valuation door Marc Goedhart, senior expert Corporate Finance bij McKinsey & Company en hoogleraar Corporate Valuation aan Rotterdam School of Management. Vervolgens worden binnen de drie genoemde domeinen de raakvlakken tussen recht en ondernemingswaardering belicht door daarover een jurist en een waarderingsdeskundige aan het woord te laten.

De sprekers zijn Vino Timmerman (advocaat-generaal bij de Hoge Raad in buitengewone dienst), Egbert Eeftink (accountant bij KPMG en raad bij de Ondernemingskamer), Sebastiaan van den Berg (advocaat bij RESOR NV), Marnix Hebly (docent privaatrecht ESL), Erik de Kloe (docent ondernemingsrecht ESL) en Arnoud Pijls (docent ondernemingsrecht en financieel recht ESL). Dagvoorzitter is Maarten Kroeze, raadsheer in de Hoge Raad en hoogleraar Ondernemingsrecht aan ESL.

Informatie en aanmelding: eur.nl/esl/businessvaluation.

Kosten: € 189 (voor studenten en promovendi gratis).