MS Amlin staakt per direct CAR-tekening

Verzekeraar MS Amlin heeft de tekening van Construction All Risks (CAR) -risico’s per direct met terugwerkende kracht per 1 april beëindigd. Dat heeft de verzekeraar deze week bericht aan haar makelaars- en volmachtrelaties, zo hebben meerdere bronnen bevestigd aan Risk & Business. MS Amlin is gevraagd om een reactie maar de verantwoordelijke persoon was niet in staat om vóór de deadline van deze nieuwsbrief te reageren.

Het aantal aanbieders van CAR-verzekeringen is de laatste twee jaar flink ingekrompen. Vorig jaar maakten meerdere verzekeraars bekend hun CAR-activiteiten te geheel of gedeeltelijk beëindigen, onder wie  XL Catlin. Het was aanleiding voor een stelling in de nieuwsbrief van Risk & Business van vorig jaar maart die luidde: ‘Er is in Nederland nog voldoende capaciteit voor de verzekering van CAR-risico’s!’

De reacties van de lezers waren destijds zijn verdeeld. Zo zijn iets meer dan vier van de tien respondenten het eens met de stelling dat er in Nederland nog voldoende capaciteit is voor de verzekering van CAR-risico’s, al geeft van hen meer dan de helft (bijna een kwart van alle respondenten) aan te verwachten dat de tekencapaciteit voor dit risico de komende jaren zal afnemen.  Daarnaast is bijna 30% van mening dat de beschikbare capaciteit momenteel wel toereikend is voor de kleinere en minder complexe risico’s, maar beperkt voor de grotere en meer complexe risico’s. Bijna één van de acht verzekerings-, schade- en riskmanagementprofessionals bestempelt de huidige beschikbare verzekeringscapaciteit voor alle risico’s als beperkt. Tot slot bestempelt ruim 17,5% van de lezers zowel de huidige als de toekomstige capaciteit voor de verzekering van CAR-risico’s als ontoereikend.