Movir lanceert Movir Momentum AOV voor werknemers

Ook werknemers kunnen vanaf 22 juni 2022 profiteren van de zekerheid en kwaliteit van Movir. Op die datum lanceert de inkomensverzekeraar de Movir Momentum AOV voor werknemers. Deze individuele aov bestaat uit 2 dekkingsvarianten die je los of in combinatie kan afsluiten: de Movir Momentum Vaste Lasten AOV én de Movir Momentum WIA Excedent AOV.

Werknemers kunnen fors terugvallen in inkomen bij arbeidsongeschiktheidDe meeste werkgevers betalen het salaris van hun werknemers in het 1e ziektejaar volledig door en in het 2e ziektejaar meestal voor 70%. Werknemers die na die 2 jaar nog meer dan 35%  arbeidsongeschikt zijn, ontvangen daarna in de meeste gevallen een uitkering uit de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Yoram Schwarz, directeur Movir: ‘Voor de meeste mensen betekent de WIA een forse terugval in inkomen. Als de werkgever geen collectieve WIA-verzekering heeft afgesloten om die terugval op te vangen, dan is het belangrijk dat een werknemer zichzelf hiervoor verzekert.’

Interessant voor werknemers met een salaris vanaf € 45.000,-

Voor mensen is het prettig als zij in hun huis kunnen blijven wonen als ze arbeidsongeschikt zijn. De Movir Momentum Vaste Lasten AOV kan hieraan bijdragen. Werknemers met een salaris vanaf € 45.000,-  per jaar kunnen op basis van deze verzekering een uitkering verzekeren om daarmee (een deel van) hun terugkerende vaste kosten te betalen. Denk daarbij aan de hypotheeklasten, de huur, maar ook aan verzekeringen en internetkosten. De Movir Momentum Vaste Lasten AOV biedt dekking tot maximaal 20% van het jaarsalaris.

Extra aanvulling voor werknemers met een hoger salaris
De Movir Momentum WIA Excedent biedt extra inkomenszekerheid voor werknemers met een salaris vanaf € 63.500,- per jaar en biedt een aanvulling op de WIA-uitkering. Je verzekert met de Movir Momentum WIA Excedent het verschil tussen maximaal 80% van je salaris en 70% van de maximum WIA loongrens. Die loongrens bedraagt in 2022 € 59.706,-. Schwarz: ‘In de doelgroepen die Movir traditioneel verzekert zien we regelmatig dat mensen een inkomen hebben dat hoger is dan het inkomen dat de WIA verzekert. Met de Movir Momentum WIA Excedent AOV kan deze groep de achteruitgang in inkomen beperken.’

Vanaf dag 1 uitgebreide ondersteuning van experts om arbeidsongeschiktheid te voorkomen
Verzekerden bij Movir profiteren zonder extra kosten vanaf dag 1 van hun verzekering van de diensten van Team Movir. Ook werknemers die een aov bij Movir afsluiten. Experts van Movir bieden ondersteuning op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezin of carrière om het maximale uit iemand te halen en om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Alleen bij maatwerk, zoals teamcoaching en ergonomisch onderzoek, kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.  
Yoram Schwarz-foto Harmen de Jong