Moody’s: winstgevendheid herverzekeringssecor neemt toe in 2018

 

De winstgevendheid van de herverzekeringssector zal het komende jaar toenemen, voorspelt ratingbureau Moody’s. Als oorzaken wordt aangevoerd de premieverhogingen, die vooral het gevolg zijn van de toenemende schadelast door de natuurrampen in 2017, een verminderde tekencapaciteit en hogere renteniveaus.  Ook verwacht Moody’s dat de in 2015 in gang gezette consolidatietrend zich het komende jaar verder zal voortzetten.