Moody’s RMS verwacht dat verzekerde schade door aardbevingen Turkije meer dan $ 5 miljard zal bedragen


Catastroferisicomodeller Moody’s RMS verwacht dat de economische verliezen door de twee aardbevingen van 6 februari in het zuiden van Turkije meer dan 25 miljard dollar zullen bedragen, waarbij de verliezen voor de verzekerings- en herverzekeringssector waarschijnlijk meer dan $ 5 miljard  bedragen. Deze schattingen van Moody’s RMS laten eventuele verliezen in Syrië buiten beschouwing en zijn dus alleen gebaseerd op de gevolgen van de aardbevingen in Turkije en omvatten schades voor zowel particuliere verzekeraars als de Turkse Catastrofe Verzekeringspool (TCIP).

Beide ramingen zijn gebaseerd op een analyse van de aardbevingen met behulp van Moody’s RMS Europe Earthquake Models en weerspiegelen schade aan eigendommen en inboedel, en bedrijfsschade in Turkije voor zowel residentiële, commerciële als industriële activiteiten. In de schattingen is echter geen rekening gehouden met schadevermeerdering na de aardbeving of schades op niet gemodelleerde risico’s, zoals transport- en nutsinfrastructuur.

“De aardbevingen scheurden geometrisch complexe breuken met meerdere vertakkingen en maakten deel uit van een actieve reeks die meer dan 400 gebeurtenissen van Mw4 of hoger omvatte,” aldus Nilesh Shome, Vice President of Earthquake Model Development bij Moody’s RMS.

“Het is zeer ongebruikelijk dat een aardbeving een andere gebeurtenis van een dergelijke omvang als de aardbeving met Mw7,5 uitlokt. De twee grootste aardbevingen veroorzaakten aanzienlijke grondbewegingen en veel gebieden werden door beide gebeurtenissen getroffen.” Uit gegevens van het Turkse ministerie van Milieu, Urbanisatie en Klimaatverandering blijkt dat 11 provincies zwaar getroffen zijn door de aardbevingen, met de grootste schade in Gaziantep, Hatay en Kahramanmaraş. Sinds gisteren zijn meer dan 335.000 gebouwen beschadigd. Volgens berichten in de media zijn meer dan 47.000 mensen omgekomen door de aardbevingen van M7,8 en M7,5 op 6 februari.

.

“De gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt welke verwoestingen kunnen ontstaan wanneer gebeurtenissen van grote omvang samenvallen met een kwetsbaar gebouwenbestand. We blijven leren van elke belangrijke aardbeving, en de gebeurtenissen in Turkije dienen als een waarschuwing voor andere aardbevingsgevoelige regio’s, met name wat betreft de werkelijke kwaliteit van het gebouwenbestand”, aldus Laura Barksby, Product Manager, Moody’s RMS.

Deze schattingen van Moody’s RMS komen nadat risicomodeller KCC waarschuwde voor economische verliezen van bijna $ 20 miljard door de aardbevingen, waarbij de verzekerde verliezen werden geraamd $ op 2,4 miljard.Ook Verisk’s Extreme Event Solutions heeft commentaar geleverd op de bevingen en een schatting gegeven van de economische schade van meer dan $ 20 miljard dollar, waarvan meer dan $ 1 miljard dollar door de verzekering zal worden gedekt.

Hoewel deze ramingen enigszins verschillen, is één ding duidelijk: de enorme protection gap  (het verschil tussen economische en verzekerde schade na de gebeurtenis) in de regio. Het overgrote deel van de kosten zal niet worden gedekt door verzekeringsdekking vanwege de lage penetratiegraad van verzekeringen, wat betekent dat de overheid de rekening zal moeten betalen terwijl de regio probeert opnieuw op te bouwen.

Uitkeringen Turkse catastrofepool

De Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) heeft vanaf 20 februari voor ongeveer TRY520 miljoen ($27,6 miljoen) aan schadevergoedingen uitgekeerd aan polishouders van wie de  huizen werden verwoest tijdens de aardbevingen van 6 februari. Volgens plaatselijke media had de TCIP op 20 februari 221.663 claims voor woningen ontvangen en is in totaal voor een bedrag van TRY519.177.000 aan schadevergoeding uitgekeerd.

Eerder op dezelfde dag zei Mehmet Akif Eroglu, president of the Insurance and Private Pension Regulation and Supervision Agency (SEDDK),: “We verwachten naar schatting 600.000 claims als gevolg van de aardbeving, die we ‘de ramp van de eeuw’ noemen. Daarom zullen de schade-uitkeringen natuurlijk oplopen tot miljarden.” Volgens hem zijn er momenteel 1,13 miljoen TCIP-polissen in de door de aardbeving getroffen regio in het zuiden van Turkije. Ongeveer 50% van de 2,15 miljoen woningen in de regio zijn verzekerd. De TCIP is onverwijld begonnen met de betaling van schadevergoedingen, vooral voor zwaar beschadigde en volledig verwoeste huizen. Los daarvan heeft TARSIM (Agricultural Insurance Pool) ongeveer 3 miljoen TRY uitbetaald voor schades van gewassen en dieren in het rampgebied, maar er is een voorziening van 33 miljoen TRY getroffen voor mogelijke claims, aldus  Eroglu. “Momenteel is 50% van het schadeonderzoek afgerond. “Met andere woorden, aangezien 50% goed is voor 36 miljoen TRY, verwachten we dat TARSIM in totaal 70 tot 80 miljoen TRY zal uitbetalen.”

Bovendien is de verzekeringssector begonnen met de uitbetaling van schadeclaims voor beschadigde verzekerde voertuigen in de regio. Eroglu: “Slechts 17% van de 3,15 miljoen voertuigen in die regio waren verzekerd. We verwachten dat de schades daar TRY1 miljard zullen bedragen en de verzekeraars hebben voor dit bedrag een voorziening getroffen.” Hij verklaarde dat verschillende fabrieken en commerciële eigendommen in de regio waren verzekerd en zei: “We hebben ook werk in verband met bedrijfsonderbreking, winstderving en materiële schade. We verwachten een totale kostprijs van ongeveer 12 miljard TRY.Met andere woorden, de Turkse verzekeringssector heeft een voorziening getroffen van 13 miljard TRY, waarvan 1 miljard TRY voor autoverzekeringen en 12 miljard TRY voor bedrijfseigendommen.

Levensverzekering

Met betrekking tot levensverzekeringen en particuliere pensioenen verklaarde de heer Eroglu dat 1,7 miljoen mensen in het aardbevingsgebied een levensverzekering hebben gekocht met een totaal verzekerd bedrag van TRY234 miljard. Hij zei: “We verwachten dat er voor 850 miljoen TRY aan overlijdensuitkeringen in levensverzekeringen zal worden gedaan”.

Verschillende mensen die door de aardbevingen gewond zijn geraakt, zijn invalide geworden, en degenen met een levensverzekering kunnen een claim indienen omdat levensverzekeringen ook invaliditeit dekken. Eroglu zei: “Het is echt moeilijk om een schatting te geven omdat de kostensituatie daar niet erg duidelijk is.”Over de pensioenregelingen zei hij  dat particuliere pensioenbedrijven voor 25 miljard TRY fondsen hebben die klanten in het rampgebied dekken. “Als er een overlijden is van particuliere pensioendeelnemers in dit gebied, kan na verificatie onmiddellijk aan zijn erfgenamen worden uitbetaald.”