Moody’s: Nederlandse schadesector verbetert zich dankzij premie-verhogingen met 5 à 10%; dit jaar verzekeringstechnisch verlies

 

“Het vooruitzicht voor de schadeverzekeringssector in Nederland verbetert zich dit jaar vanwege de doorgevoerde premieverhoging met 5 à 10% als gevolg van de zware watergerelateerde schades in 2016. Dit  ondersteunt  onze stabiele outlook voor de sector, ook al zal de prijsverhoging deels teniet worden gedaan door de hogere schadereserveringen  voor met name letselschades en door enkele wetswijzigingen. Bovendien versterkt het intermediaire distributiemodel,  dat de Nederlandse markt domineert, de concurrentie en maakt het voor verzekeraars, vooral de kleinere maatschappijen,  moeilijker om de premies te verhogen.” Dat schrijft Moody’s in haar recent verschenen Outlook voor de Nederlandse verzekeringssector.

In het onderzoeksrapport schrijft Moody’s dat de Nederlandse schadeverzekeringssector sinds 2013 de verzekeringstechnische verliezen heeft geboekt met combined ratio’s (percentage schadelast en kosten t.o.v de inkomsten) boven de 100%. “We verwachten dat ook in 2017 de sector als geheel een verzekeringstechnisch zal boeken, waarbij het combined ratio aan de onderkant van de 101-105% zal uitkomen. Daar staat tegenover  dat met name de grotere schadeverzekeraars 2017 dit jaar in de plus zullen uitkomen. De halfjaarcijfers  van de grotere verzekeraars laten die verbeteringen al zien, geholpen door minder weergerelateerde calamiteiten . Enige uitzondering daarop  vormt NN, waarvan de resultaten in de eerste helft van dit jaar niet zijn verbeterd, mede door de overname van Delta Lloyd.”

Moody’s spreekt verder de verwachting uit  dat de underwriting-discipline van de Nederlandse schadeverzekeraars de komende twee tot vijf jaar verder zal verbeteren. “Daarbij verwachten wij dat met name kleinere verzekeraars het moeilijk zullen krijgen om de hogere schadelast te compenseren door premieverhogingen, wat het voor hen moeilijker zal maken om grotere klanten te verzekeren, volmachtpools top te zetten of voldoende consumentendata te verzamelen om scherper te kunnen tariferen.”

Overige uitkomsten

Andere uitkomsten uit Moody’s Outlook voor de gehele Nederlandse verzekeringssector zijn:

  • Ook de vooruitzichten voor de levensverzekeringsindustrie is stabiel;
  • De economische omstandigheden voor de sector zijn goed. Het BNP groeit met 3%;
  • De vijf grootste verzekeraars hebben hun kapitaalpositie verstevigd en hebben stappen ondernomen om nog concurrerender te kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van fusier en overnames (NN, ASR), nieuwe externe investeerders (VIVAT), kostenreductie (allen);
  • Schaalvergroting lijkt verder toe te nemen. Volgens cijfers van de DNB is het aantal verzekeraars sinds 2012 met 24% verminderd;
  • De woekerpolisaffaire heeft behalve financiële gevolgen ook schade toegebracht aan de reputatie van de sector

Het volledige rapport van Moody’s vindt u hier: file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LJ65I7CF/2017%2011%2003%20Moody’s%20-%20Insurance%20(The%20Netherlands)%20-%20Life%20sector%20refocusing%20higher%20PC%20prices%20drive%20stable%20outlook.pdf