MoneyView: Keuzeopties Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nemen af

De keuzeopties voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nemen af, beroepsarbeid is dominant arbeidsongeschiktheidscriterium geworden en gangbare arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView.

Bij gangbare arbeid geldt dat een verzekerde arbeidsongeschikt is als hij/zij geen algemeen geaccepteerde werkzaamheden meer kan uitvoeren. Ook passende arbeid (een verzekerde is arbeidsongeschikt als hij geen werk meer kan doen dat past bij zijn opleiding en ervaring) is op zijn retour: tien jaar geleden kon bij bijna 80% van de polissen daarvoor gekozen worden, nu is dat nog maar bij ongeveer 40% van de verzekeringen mogelijk. Beroepsarbeid (de verzekerde is arbeidsongeschikt als hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen), de meest kostbare dekkingsvorm, is de enige die op alle polissen mogelijk is. Daarmee zijn de keuzemogelijkheden voor verzekeringsnemers flink afgenomen.

In het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt ook de nieuwe vergelijkingsmaatstaf Premie/Uitkering Verhouding (PUV) uitgelegd, die MoneyView binnenkort gaat introduceren voor Woonlastenverzekeringen, Inkomens- en Hypotheekbeschermers. Met deze nieuwe ratio wordt de verhouding tussen premie en (eventuele) uitkering uitgedrukt in een getal. De PUV wordt door MoneyView al toegepast bij overlijdensrisicoverzekeringen.

Meer hierover is te lezen in het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, dat gratis te downloaden is vanaf specialitem.nl. deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2023/2.%20AOV/SI-152_2_AOV-2023_A.pdf

MoneyView ProductRating Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

MoneyView heeft de jaarlijkse benchmark van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opgesteld. Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 26 producten onderzocht. Deze producten zijn op basis van 98 kenmerken uit de MoneyView ProductManager met elkaar vergeleken. De ProductRating Prijs is gebaseerd op de uitkomsten van 1920 profielen voor 13 producten met een uitgebreide dekking en uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd.

Vijf sterren voor Voorwaarden

  • a.s.r. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • a.s.r. Flexibele AOV Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  •  

Vijf sterren voor Prijs

  • Interpolis AOV