MoneyView: Grote prijsverschillen annuleringsverzekering;  Kortlopende annulering vrijwel altijd duurdere oplossing

 

MoneyView onderzocht de premiedelen van de standaard annuleringsdekking van 27 aanbieders van doorlopende reisverzekeringen en van 16 aanbieders van kortlopende reisverzekeringen. De premies die hiervoor betaald moeten worden verschillen aanzienlijk. Niet alleen het verschil tussen aanbieders is groot, ook het verschil tussen de premie voor de kortlopende en de doorlopende standaard annulering van dezelfde aanbieder is opmerkelijk. Bij een aantal verzekeraars is de kortlopende variant zelfs meer dan twee keer zo duur als de doorlopende variant. En dat terwijl op een doorlopende het hele jaar aanspraak gemaakt kan worden en een kortlopende annulering slechts voor één vakantie geldt.

Premieverschillen zijn volgens MoneyView niet alléén te verklaren door verschil in dekking. De verschillen in premie kunnen deels worden verklaard door de verschillen in verzekerde bedragen. Bij de ene verzekeraar is er sprake van een maximum van EUR 3.000,- per reis, terwijl dit bij de andere verzekeraar EUR 6.000,- is.” Iets om goed op te letten bij het afsluiten van een annuleringsdekking is dan ook de verhouding tussen verzekerd bedrag en de premie. Ook is het van belang om vooraf goed te controleren welke oorzaken voor annulering gedekt zijn. Zo is bijvoorbeeld het overlijden van een eerste- of tweedegraads familielid altijd gedekt, maar ontslag niet in alle gevallen. Dit laat onverlet dat er soms bij een vrijwel identieke dekking sprake kan zijn van grote premieverschillen, met name bij de kortlopende variant ” Ook de termijn waarbinnen een annuleringsdekking moet worden afgesloten is volgens MoneyView belangrijk om in de gaten te houden. “Doorgaans is dit zeven dagen. Bij overschrijding van die termijn kan soms geen annuleringsdekking meer worden afgesloten of is annulering als gevolg van een bestaande kwaal of ziekte van een verzekerde of familielid niet meer verzekerd. “