Minister Hoekstra: Het verzekeren van taxi’s is van oudsher een moeilijk verzekerbaar risico met een beperkt aantal aanbieders

Het verzekeren van taxi’s is van oudsher een moeilijk verzekerbaar risico met een beperkt aantal aanbieders. Dat antwoordt Minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer na vragen in antwoord op Kamervragen.

Op de vraag ‘Kunt u de ontwikkeling van het aanbod van taxiverzekeringen in de afgelopen vijf jaar inzichtelijk maken?’ antwoordt hij dat deze informatie niet bij zijn ministerie, noch de DNB of het verbond van Verzekeraars  bekend is. “Het is mij  bekend dat het aantal verzekeraars in de markt voor taxiverzekeringen is afgenomen. Ik heb vernomen dat er thans minimaal vier verzekeraars zijn die taxiverzekeringen aanbieden waaronder de Vereende, een verzekeraar die zich specifiek richt op moeilijk verzekerbare risico’s. Ik sluit niet uit dat ook andere verzekeraars nog taxiverzekeringen in de boeken hebben staan.”

Desgevraagd heeft hij verder aan geen informatie te hebben over de ontwikkeling van de gemiddelde premies van wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, wa+-verzekeringen en volledige cascoverzekeringen in de afgelopen vijf jaar. In beantwoording van 27 augustus 2018 van schriftelijke vragen van de beide Tweede Kamer-leden Van der Linde (VVD) en Alkaya (SP) is Hoekstra al eerder ingegaan  op de oorzaken van gesignaleerde ontwikkelingen in de taximarkt. “Mijn recente navraag bij het Verbond heeft geen ander beeld opgeleverd. Samengevat zijn de redenen, zoals beschreven in mijn eerdere beantwoording:

–          het gemiddelde aantal schades per polis en de gemiddelde schadelast per ongeval is toegenomen;

–          er is sprake van een correctie op dalende winstmarges of verliezen die verzekeraars in eerdere jaren op deze portefeuille hebben gelden;

–          auto’s bevatten duurdere elektronica en materialen die ook schadeherstel kostbaarder maken;

–          het verzekeren van taxi’s is van oudsher een moeilijk verzekerbaar risico met een beperkt aantal aanbieders.

Hoekstra: “Met betrekking tot de eerste twee vragen heeft het Verbond van Verzekeraars aangegeven bereid te zijn een uitvraag bij haar leden te doen om meer specifieke informatie over de gevraagde ontwikkelingen te verkrijgen. Daarbij moet worden bezien of en in hoeverre het informatie-technisch en juridisch, onder meer mededingingsrechtelijk, haalbaar is om deze informatie te achterhalen en binnen welke termijn dit kan plaatsvinden”