Minister Grapperhaus bevestigt onderzoek naar verbieden vergoeden losgeld door cyberverzekeraars

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Rajkomski (VVD) bevestigd dat het kabinet een verbod op het vergoeden van betaald losgeld aan cybercriminelen na een ransomware-aanval door verzekeraars momenteel onderzoekt. “Hierbij worden de voor- en nadelen en de juridische mogelijkheden geïnventariseerd. Er is geen besluit over genomen. Daarnaast wordt gekeken hoe overheden om moeten gaan met ransomware, waaronder losgeldbetalingen. De meest wenselijke wijze van het beperken van losgeldbetalingen ligt echter in het voorkomen dat personen en organisaties überhaupt slachtoffer worden van ransomware.”

Grapperhaus vervolgt: “Het dringende advies vanuit het kabinet blijft om geen losgeld te betalen na een ransomware-aanval, aangezien dit het crimineel verdienmodel in stand houdt. De politie stelt vast dat een relevant deel van het door slachtoffers betaalde losgeld rechtstreeks wordt geïnvesteerd in nieuwe aanvalsinfrastructuren. Ik heb begrip voor de moeilijke positie waarin slachtoffers van ransomware zich soms bevinden. Een algemeen verbod op het betalen van losgeld kan leiden tot minder losgeldbetalingen, maar kan ook grote nadelige effecten hebben. Op dit moment is er geen voornemen om losgeldbetalingen wettelijk te verbieden.”

Desgevraagd zei de minister zich ervan bewust te zijn dat het niet betalen van losgeld kan leiden tot een situatie die de ondernemer meer kost en zelfs kan leiden tot een failissement. Doordat data verloren gaat, de ICT-infrastructuur opnieuw moeten worden opgebouwd, of dat de gestolen informatie en gegevens openbaar worden gemaakt. Maar hij wees er ook op dat het wel betalen van losgeld niet wil zeggen dat criminelen hun beloftes nakomen en de blokkade wordt opgeheven.

 Aan de andere kunnen volgens hem de nadelige gevolgen van  een algemeen verbod op het betalen van losgeld zeer groot kan zijn. “Op dit moment is er geen voornemen om losgeldbetalingen wettelijk te verbieden. De meest wenselijke wijze van het beperken van losgeldbetalingen ligt in het voorkomen dat personen en organisaties slachtoffer worden van ransomware. Preventie vormt een belangrijk onderdeel bij het tegengaan van cybercrime, waaronder ook ransomware het beeld is dat bij veel succesvolle ransomware-aanvallen de basismaatregelen onvoldoende getroffen zijn. “

 

Download ‘Kamerbrief met reactie op bericht over actie overheid tegen betalen van losgeld aan ransomware-criminelen’

PDF document | 1 pagina | 157 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-202

Daisy Schonenberg