Meijers’ MT Schadeverzekeringen ziet gezamenlijke opdracht voor makelaars en verzekeraars: “We kunnen juist nu onze klanten niet in de steek laten”

  “De markt verhardt niet alleen in premie, condities en aanbod maar ook qua schadebehandeling. Dat vraagt van ons dat we bikkelhard moeten werken om het beste uit de markt te halen voor onze klanten”, stelt  het Schadeverzekerings Managementteam van Meijers in een interview in de recent verschenen uitgave van Risk & Business Magazine.  “Zij zien in de huidige markt een gezamenlijke opdracht weggelegd voor  zowel makelaars als verzekeraars. We kunnen juist nu onze klanten niet in de steek laten.”

Gevraagd wat de belangrijkste knelpunten zijn  die ze in de markt waarnemen antwoordden de vijf MT-leden een verminderde capaciteit, premieverhogingen, meer clausulering en dekkingsbeperkingen. Daardoor dreigen tal van risico’s onverzekerbaar te worden. “Klanten weten begrijpen dat maatregelen soms nodig zijn.  Premieverhogingen zijn tot op zekere hoogte acceptabel, zo ook beperkingen van de dekking. Maar ze hebben er geen begrip voor dat een verzekeraar bij wie ze soms jarenlang zijn verzekerd zich uit een bepaald marksegment terugtrekt, zeker bij een individueel goede schadehistorie. Dat is voor hen onverteerbaar. “

De focus moet volgens hen liggen op continuïteit. “Onze verzekeringsbranche is gebouwd op de solidariteitsgedachte. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten met elkaar meer kijken naar oplossingen dan naar uitsluitingen. De huidige verhardende markt biedt in combinatie met de Corona-problematiek zowel makelaars als verzekeraars een uitgelezen kans om hun meerwaarde te laten zien.  Door hun klanten bij te staan en ze door de moeilijke tijden heen te loodsen..”

Goede raad

In het interview wordt de vijf gevraagd welk advies zij klanten mee willen geven? Hun antwoorden: “Neem de harde markt vooral serieus en lever tijdig  informatie aan,. Verzekeraars willen namelijk graag weten met wie zij zaken doen en persoonlijke ontmoetingen zijn momenteel lastiger te realiseren. Een videofilmpje is dan een goed alternatief en Meijers biedt daar een speciaal format voor aan.”

En aan verzekeraars?  “Klanten die geraakt zijn door Corona zullen minder financiële middelen hebben om te investeren en kunnen daardoor  in lastig vaarwater komen. Houdt daar rekening  mee en heb oog voor hun individuele situatie. Niet alleen wij als makelaars maar ook verzekeraars hebben nu dé kans om zich te onderscheiden, ook bij schade. Klant heeft snel behoefte aan liquiditeit bij een gedekte schade. Beoordeel een claim daarom snel en keer bij dekking ook zo snel mogelijk uit.”

Uitstappen of weglopen van risico’s lost volgens hen niets op. “We moeten juist nu klanten niet in de steek laten, maar kijken hoe we met elkaar op een goede, duurzame manier risico’s verzekerd krijgen. De bereidheid daartoe bij verzekeraars is in onze optiek soms te weinig. Ik zou hen vooral mee willen geven vooruit te kijken. Ga voor de lange termijn, ga de dialoog aan, deel je problemen, ga aan tafel en zoek de oplossing. Zie het als een kans om de deal te maken. Kijk juist hoe we dingen wél kunnen doen. Immers, zonder omzet is er ook geen winst.”

Kijk hier voor het volledige interview:
Het volledige interview leest u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/10/RB_magazine_4_2020.pdf