Meijers kleurt 2019 alvast mooi in met drukbezochte, geanimeerde ’tekenborrel’

 

‘Wij gaan 2019 mooi inkleuren’. Dat was het thema van de traditionele ‘Tekenborrel’, die assurantiemakelaar Meijers afgelopen dinsdag 18 december jl. organiseerde voor de relaties uit de verzekeringsbranches. De circa 250 aanwezigen kregen in het sfeervol aangeklede VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum een geanimeerde bijeenkomst voorgeschoteld, die volop gelegenheid bood tot bijpraten met Meijers-medewerkers en andere collega’s uit de markt, kon men de ‘agressie’ kwijt bij een schijvenspel, de toekomst worden voorspeld door een handlezeres en een bijzonder aandenken mee naar huis genomen worden van een kalligrafeerster. De band Shazem zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl de inwendige mens uiteraard niet werd vergeten met vele heerlijke hapjes, een heuse haringkar van visspecialist Hameeteman en een drukbezochte biertap van Jopen Bier. Dat het gebodene in de smaak viel, blijkt wel uit het feit dat velen lang bleven.

Tijdens het evenement vond ook een paneldiscussie plaats onder leiding van ex-journalist Olga Bastiaanse, Specialist Renaissance bij Meijers, waaraan na een korte introductie door Meijers-directeur Ton Stalenhoef werd deelgenomen door Sharon van Herel (HDI), Marco Bobeldijk (Achmea), Bastiaan Krol (Allianz) en Gerard van Rooijen (NN). Zij kregen een drietal stellingen voorgelegd waarop zij kort konden reageren.

‘Nederlandse verzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om onverzekerbaarheid tegen te gaan, zo luidde de eerste stelling.  Uit de antwoorden van de vier kan als rode draad worden gedestilleerd dat zij er ieder voor zich naar streven om risico’s zoveel mogelijk verzekerbaar te maken en te houden. Maar dat hierbij gezien de slechte schadestatistieken vooral ook de verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende bedrijven om door middel van investeringen in preventie en risicomanagement de schadekans en -last te reduceren.

Reagerend op de tweede stelling ‘Grote risico’s als aardbevingen en overstromingen moeten verzekerd worden, werd gerefereerd aan de pogingen die reeds daartoe zijn ondernemen en voor bepaalde risico’s s ook inmiddels beperkt mogelijk is. Opgemerkt werd dat de overheid (ACM, red) niet bepaald heeft meegewerkt bij het vinden van een adequate oplossing, terwijl een ander panellid aangaf dat een oplossing vooral in Europees verband gezocht moet worden. Al met al blijkt dat het vinden van een adequate verzekeringsoplossing voor deze risico’s niet de allerhoogste prioriteit heeft in verzekeraarshuizen, terwijl een panellid verwees naar een recent onderzoek waaruit naar voren kwam dat veel mkb’ers er ten onrechte op vertrouwen dat schade door deze calamiteiten wordt vergoed: of door hun property-verzekeraar of door de overheid. Hij zei hierin een voorlichtende rol voor de makelaars te zien weggelegd.

De derde stelling luidde ’Premieverhogingen zijn cruciaal om de verzekeringsmarkt weer in balans te brengen’. Niet verrassend was dat de vier verzekeraars de stelling in grote lijnen onderschrijven. Eenieder is van mening dat er te lang sprake is geweest van ondertarifering en dat verhogingen nodig zijn om de portefeuille weer gezond te maken. Daarnaast werd aangegeven dat de beschikbaarheid van steeds meer data verzekeraars in staat stelt om risico’s beter in te schatten en op basis daarvan de juiste premie vast te bepalen. Al met al een boeiend intermezzo van een geslaagd marktevent.