Meeste verzekeringsklachten bij Britse financiële ombudsman over DLG, AVIVA en AXA

In de tweede helft van 2019 werden bij de Britse Ombudsman voor financiële instellingen 12.335 klachten ingediend over verzekeraars. Dat waren er 4.933 (29%) minder dan de 17.268 klachten in dezelfde periode in 2018, zo blijkt uit cijfers van de FOS (Financial Ombudsman Service).

De Direct Line Group (DLG) was de enige verzekeraar waarover meer dan 1.000 klachten werden ingediend in de periode begin juli tot eind december: 1.029. Op de tweede plaats volgt AVIVA met 913 klachten, gevolgd door AXA (884), Lloyd’s Bank (647) en Admiral (646). De Top-10 wordt gecompleteerd door RSA (589), LV= (566), Agreas (538), Esure (318) en Advantage Insurance (221).

Lang niet alle klachten worden gegrond verklaard c.q. opgelost in het voordeel van de klager. Dat was het vaakst het geval bij Lloyd’s Bank (40,1%)  en  RSA (40%). Daarna volgens AXA (33%), Agreas (32,1%), DLG (31%), Advantage Insurance (30%), AVIVA (24,7%), Esure (23,9%) en LV= (11,8%).