Meer zorgfraude vastgesteld in 2017

In 2017 is voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld door zorgverzekeraars. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016. Vorig jaar hebben zorgverzekeraars in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond, in 311 gevallen werd er daadwerkelijk fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017. In 2016 kwam dit neer op 59.129 euro. Dit alles blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

In ruim driekwart van de gevallen (77%) was de de zorgaanbieder de fraudeur, verzekerden/budgethouders in 12% van de constateringen,  in 6% beiden en in de resterende 5% een derde.