McKinsey: Zakelijke verzekeraars moeten hun relevantie vergroten

De aard van risico’s evolueert sneller dan ooit. Zakelijke verzekeraars  moeten de maatschappelijke behoefte aan veerkracht in een volatiele wereld invullen door protection gaps te dichten – anders lopen ze het risico hun relevantie te verliezen. Dat concludeert Mc Kinsey in een nieuw rapport van McKinsey met als titel Global Insurance Report 2023: Expanding commercial P&C’s market relevance. “De afnemende relevantie van zakelijke businesslines vormt de meest kritieke uitdaging waarmee de verzekeringssector vandaag de dag wordt geconfronteerd. Zakelijke schadeverzekeraars moeten hun  relevantie vergroten,. Zij  staan op een buigpunt nu ze geconfronteerd worden met een aanhoudende cyclus van economische onzekerheden.”   

.

Het rapport stelt dat zakelijke schadeverzekeraars niet altijd gelijke tred hebben gehouden met structurele veranderingen in de aard van risico’s, die sneller dan ooit verlopen. Het rapport merkt op dat de wereldwijde premies de afgelopen drie jaar aanzienlijk achterbleven bij de reële groei van het wereldwijde BBP, wat duidt op een afname van het belang van zakelijke verzekeringen.

McKinsey zegt dat, in combinatie met de structurele veranderingen in de aard van de risico’s, zakelijke risicodragers een aantal kritieke uitdagingen moeten aanpakken. De premies  in sommige branches beginnen te dalen naarmate de capaciteit terugkeert, terwijl de verharding in andere branches doorgaat – in sommige gevallen verder ondersteund door het handhaven van limieten, ondanks de inflatie. De race om de verzekeringsportefeuilles koolstofvrij te maken is een uitdaging en vereist nieuwe capaciteiten, maar biedt ook groeikansen.

Het rapport merkt ook op dat de aard van de risico’s sneller dan ooit evolueert, vooral wat betreft natuurrampen, de net-zero transitie en supply chain- en cyberrisico’s. “In plaats van een stap terug te doen en hun blootstelling te beperken, hebben zakelijke verzekeraars een belangrijke kans om naar voren te stappen en de groeiende beschermingsgaten aan te pakken – of ze lopen het risico hun relevantie in een veranderende wereld te verliezen.”

Deze uitdagingen worden verergerd door de krappere capaciteit in zowel de traditionele herverzekeringskapitaal- als de alternatieve kapitaalmarkten, en de verharding van de herverzekeringsmarkt bij de renewals van januari 2023. Volgens McKinsey: “Om de nieuwe aard van risico’s te navigeren, moeten zakelijke verzekeraars zich voorbereiden op het transformeren van hun capaciteiten en talent, aangezien acceptatie en claims verschuiven van een kunst naar een wetenschap.”

Er wordt aan toegevoegd: “Zakelijke risicodragers zullen moeten investeren en beslissende actie ondernemen in antwoord op elk van deze uitdagingen. Ten eerste moeten zij  een duidelijke bron van onderscheidend vermogen definiëren om hun marges te beschermen door verder te concurreren dan tarieven. Ten tweede kunnen zij hun relevantie vergroten door de beschermingskloof te dichten via productinnovatie, een meer verfijnde prijsstelling en oplossingen voor risicopreventie en -vermindering. Ten derde moeten commerciële vervoerders hun capaciteit veiligstellen door het gebruik van alternatief kapitaal te innoveren en de bezorgdheid van investeerders over de winstgevendheid op lange termijn weg te nemen. Ten slotte moeten commerciële vervoerders hun waardevoorstel voor werknemers opnieuw uitvinden en de capaciteiten ontwikkelen om van kunst naar wetenschap over te schakelen om de risico’s van de toekomst aan te pakken.”

McKinsey dringt er bij zakelijke schadeverzekeraars op aan actie te ondernemen om hun relevantie te vergroten door beschermingsgaten te verkleinen om te voldoen aan het maatschappelijke verlangen naar veerkracht in een veranderende omgeving, met name op drie gebieden: de toenemende frequentie en ernst van nat cat risks, de overgang naar een net-zero economie en de evolutie van cyberrisico’s.

Het rapport beveelt aan dat zakelijke  verzekeraars hun aanbod uitbreiden van risico-overdracht naar diensten die risico’s beperken of voorkomen, en hun vermogen verbeteren om de prijs en de impact van catastrofale gebeurtenissen te modelleren. Het rapport merkt op dat veel zakelijke verzekeraars “zwaar investeren in geavanceerde analyses, werkbanken en externe gegevensbronnen om gegevens binnen handbereik te brengen van verzekeraars en schadebehandelaars om de veranderende aard van risico’s aan te pakken”. Het voegt eraan toe: “Om de snelheid van verandering bij te houden, moeten commerciële vervoerders het nodige talent aantrekken en behouden, evenals de capaciteiten van ervaren werknemers ontwikkelen.”

Het rapport concludeert: “Zakelijke schadeverzekeraars staan op een kruispunt. Er liggen hardnekkige uitdagingen in het verschiet, waaronder hoge inflatie, volatiliteit van de tarieven, de netto nul overgang, de veranderende aard van de risico’s, krapte van de capaciteit en een krimpende arbeidsmarkt. Toch liggen er aanzienlijke kansen voor degenen die hun cliënten, investeerders en talent een onderscheidend waardevoorstel kunnen doen en die oplossingen voor risico-overdracht en -preventie innoveren om het veranderende risicolandschap voor te blijven. Door doortastend en resoluut op te treden, kunnen zakelijke verzekeraars  hun relevantie vergroten en hun doel om een veiligere en meer veerkrachtige samenleving te creëren, dichterbij brengen.”