Martina Smit (VanSteenderenMainportLawyers) belicht de waardebepaling als voortaxatie ex art. 7:960 BW.

“Is het juridisch wel correct om te stellen dat een waardebepaling niet een voortaxatie ex art. 7:960 BW is? Hierin ligt de vraag verscholen waarom het van belang kan zijn om een verzekeringsovereenkomst te sluiten of aan te passen op basis van een voortaxatie.”. Die vraag stelt én beantwoordt Martina Smit (Van SteenderenMainportLawyers) in een artikel in de meest recente editie van Rik & Business Magazine.

Indien een verzekerde schade lijdt en de verzekeraar hiervoor een vergoeding betaalt, mag een verzekerde door deze uitkering niet in een duidelijk voordeliger positie worden gebracht. Simpel verwoord: een verzekerde mag niet beter worden van een schade. Dit uitgangspunt betreft het indemniteitsbeginsel. Het indemniteitsbeginsel is in de wet vastgelegd in art. 7:960 BW. In dit zelfde wetsartikel wordt ook de situatie genoemd waarin het indemniteitsbeginsel ter zijde wordt gesteld: de situatie waarin de waarde van de verzekerde zaak is bepaald door een voorafgaande taxatie verricht door een deskundige. Ook wel de ‘voortaxatie’ genoemd.

Smit: “ Tot zover is de bepaling van art. 7:960 BW duidelijk: een voortaxatie door een deskundige zet het indemniteitsbeginsel terzijde. Wel rijst de vraag wat mag worden verstaan onder een voortaxatie. Hoe ziet een voortaxatie eruit, wie verricht de voortaxatie en hoe komt de voortaxatie tot stand? Met andere woorden: wanneer kun je spreken van een voortaxatie in de zin van art. 7:960 BW? Deze vraag is relevant omdat in de afgelopen jaren in de (beurs) brandmarkt verschillende commerciële vormen voor de voorafgaande vaststelling van de verzekerde som zijn ontstaan. Rapportages met namen als ‘walk through taxatie’ en ‘waardebepaling’ worden tegenwoordig regelmatig gebruikt bij het sluiten of aanpassen van brandverzekeringen zoals gebouwenverzekeringen, verzekeringen voor het huurdersbelang, verzekeringen voor de bedrijfsinventaris, etc.”


Het volledige artikel kunt u hier lezen: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/05/RB-2_2021-1.pdf