Marsh’Global Insurance Market Index 2021 Q2: Zakelijke verzekeringspremies stijgen gemiddeld met 15%

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld met 15% gestegen, zo blijkt uit de vandaag verschenen Global Insurance Market Index van Marsh. Wel valt ondanks de gestaag verhardende verzekeringsmarkt de gemiddelde premiestijging voor de meeste businesslines lager uit dan in de vorige kwartalen. Cyberverzekeringen vormen daarop een uitzondering doordat  als gevolg van de sterk groeiend aantal schadeclaims en als gevolg hiervan de sterk toenemende schadelast de premieverhoging hoger uitvallen dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het rapport geeft aan dat er sprake is van  het 15e opeenvolgende kwartaal van tariefstijgingen in de wereldwijde zakelijke verzekeringsmarkt. Het is ook het derde opeenvolgende kwartaal dat een daling van het gemiddelde stijgingspercentage laat zien en volgt op gemiddelde stijgingen van 18% in het eerste kwartaal en 22% in het vierde kwartaal van 2020.

De stijgingen in alle regio’s zijn lager dan in voorgaande kwartalen als gevolg van een over het algemeen afkalvende stijging van het premieniveau voor Property-verzekeringen, met uitzondering van Europa, en voor financial & professional lines, met uitzondering van Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC). Het Verenigd Koninkrijk, met een gemiddelde premiestijging van 28% (tegen 35% in het eerste kwartaal van 2021) en de Pacific-regio, met een stijging van 23% (tegen 29% in het eerste kwartaal van 2021), bleven het wereldwijde gemiddelde premieniveau aandrijven. In de VS bedroeg de stijging 12% (tegen 14%), in Azië 6% (tegen 8%), in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 4% (tegen 5%) en in continentaal Europa 13% (tegen 15%).

Andere bevindingen van het onderzoek zijn onder meer:

  • De premies voor property-verzekeringenstegen wereldwijd gemiddeld met 12%, een daling ten opzichte van de stijging met 15% in het eerste kwartaal van 2021; de casualty-premies  stegen gemiddeld met 6%, wat hetzelfde was als in het voorgaande kwartaal;
  • De premies  voor financial & professional lines-verzekeringen stegen met 34% opnieuw de sterkste toename van alle verzekeringsbranches; in het vorige kwartaal was die toename 40%;
  • De prijzen voor cyberverzekeringen weken opnieuw af van de matigingstrend. In de VS stegen deze gemiddeld met 56%, tegen 35% in het eerste kwartaal, en in het VK met 35%, tegen 29% in het eerste kwartaal, onder invloed van de frequentie en de omvang van ransomwareclaims

 
Download het volledige rapport: Global Insurance Market Index – 2021 Q2