Marsh ziet toenemend aantal captives als antwoord op de verhardende verzekeringsmarkt

 Volgens Marsh, wenden steeds meer organisaties zich tot het gebruik van captives als reactie op een verhardende verzekeringsmarkt,  In zijn onlangs gepresenteerde rapport Captive Landscape Report 2020: Captives Offer Value in Uncertain Timesmeldt Marsh dat de verkrapping van de wereldwijde verzekeringsmarkt in 2019 heeft geleid tot een hoger intern gebruik, met een sterke premievolumegroei in verschillende dekkingslijnen.

Volgens een onderzoek onder 1.240 door Marsh beheerde captives is de meerderheid van de captive-eigenaren voornemens  om meer gebruik te maken van captives als reactie op veranderende marktomstandigheden op de verzekeringsmarkt. Meer dan de helft (59%) van de respondenten verwacht hun captive-gebruik uit te breiden door meer businesslines toe te voegen, de retenties in de captive te verhogen of een extra captive te vormen, terwijl 38% zegt dat ze geen plannen hadden om veranderingen aan te brengen. Zo stegen de premies voor de supply chain riks/  en  bedrijfsonderbreking bij de  door Marsh beheerde captives gemiddeld met 283% in 2019. De premies voor all-risk propertyrisico’s stegen gemiddeld 64%, aangevoerd door de sectoren energie en financiële instellingen, die all-risk vastgoedpremies stijgen met respectievelijk 151% en 104%.

.

Marsh’s Captive Landscape Report 2020: Captives Offer Value in Uncertain Times laat zien dat het captive-gebruik wereldwijd blijft stijgen, zoals blijkt uit de groei in de verschillende businesslines. Voor de periode 2018-2019 stegen de supply chain / CBI / BI-premies met 283% tot $ 185,9 miljoen, terwijl die voor P&C-risico’s met 117% groeide tot $ 222,4 miljoen. De Surety-premies stegen met 110% tot $ 89,2 miljoen, terwijl die voor kredietverzekeringen met 86% stegen tot $ 67,0 miljoen.

Marsh zegt dat de belangrijkste reden voor deze stijging de verkrapping van de verzekeringsmarkt is. “Verhogingen van‘ all-risk ’, D&O, supply chain / BI en CBI-premies  wijzen op een dramatische verandering voor volgend jaar. Dekkingen die in het afgelopen jaar een sterke procentuele groei van de brutopremies hebben laten zien, omvatten veelal niet-traditionele lijnen. Risico’s die worden beïnvloed door veranderingen in kredietmarkten, beleggingsopbrengsten, tarieven en handel, kunnen zakelijke verzekeringsoffertes financieel minder aantrekkelijk maken. Als gevolg hiervan verzekeren meer captives risico’s zoals handelskrediet en garanties en financieren ze langlevenrisico’s ”, aldus het rapport.

Uit een door Marsh uitgevoerde enquête onder toezichthouders die in het rapport werd benadrukt, bleek dat meer captives cyberverzekeringen (30%), employee benefits (27%) en beroepsaansprakelijkheid (21%) afsluiten. Aan de kant van de derde partij zien toezichthouders dat captives steeds vaker employee benefits en verlengde garanties schrijven. Bijna alle ondervraagde toezichthouders stonden open voor het gebruik van cryptocurrencies door captives , maar 21% uitte onzekerheid over de regulering ervan.

Marsh merkt in het rapport op dat in het afgelopen jaar de aansprakelijkheidscapaciteit in de zakelijke markt begon te krimpen en dat sommige organisaties hiaten in hun excess-limieten  opvullen door hun captives  te gebruiken, met name in de gezondheidszorg. Verhoogde marktprijzen voor construction-risico’s  zorgden ervoor dat in 2019 de premies voor beroepsaansprakelijkheidsrisico’s die naar captives zijn overgeheveld met  200% zijn gestegen.

I Het rapport suggereert dat de groei in eigen beheer de afgelopen vijf jaar grotendeels heeft plaatsgevonden in opkomende markten, aangevoerd door Latijns-Amerika en Azië-Pacific, hoewel hun totale aantal captives laag blijft. In Europa is het totale aantal captives stabiel gebleven, maar het premievolume is jaar op jaar met 8% gestegen, aldus het rapport. In de VS hebben  de afgelopen vijf jaar aanzienlijk meer groei gekend in het aantal captives (20%). In 2019 waren in de VS gevestigde captives goed voor bijna de helft (45%) van de bruto premie die door Marsh-managed captives werd verzekerd.

 

 “Als gevolg van de veranderende verzekeringsmarkt zijn er branchespecifieke trends ontstaan ​​rond het toegenomen gebruik van captives in bepaalde branches. Hoewel er een jaar-op-jaar stijging was van de all-risk brandpremie in alle sectoren, hebben de volgende sectoren een meer dan gemiddelde all-risk premiegroei gezien in vergelijking met door Marsh beheerde captives als geheel: energie (151% toename); financiële instellingen (104%); communicatie, media en technologie (98%); en constructie (97%). De gemiddelde  toename beliep 64%.”

 

.