Marsh signaleert voor het eerst stijging zakelijke verzekeringspremies in alle delen van de wereld

 

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in Q$2018 voor het vijfde kwartaal op rij gestegen. Met een gemiddelde premieverhoging van 2,1% werd bovendien de hoogste stijging behaald. In de vier voorgaande kwartalen beliep de gemiddelde premieverhoging resp. 1,4%, 1,2%, 0,9% en 0,8% . Bovendien was het de eerste keer dat in alle delen van de wereld de zakelijke verzekeringspremies omhoog gingen, zo komt naar voren uit de meest recente Global Insurance Market Index van assurantiemakelaar Marsh.

Daaruit blijkt verder dat alleen bij de casualty-premies  de dalende lijn verder werd voortgezet: met gemiddeld 1,1% tegen dalingen van resp 1,8%, 1,4% en 1,7% in de drie overige kwartalen van 2018. In de property-sector stegen de premies wereldwijd met gemiddeld 3,6%. In de drie kwartalen daarvoor beliep de gemiddelde premiestijging 3,2%, 2,3% en 2,7%. Ook bij de FinPro-lines liepen de premies in het vierde kwartaal van dit jaar verder op: met 4,7%. Ook voor deze branches was het de vierde toename van het jaar. In de drie voorgaande kwartalen groeiden de premies met resp  twee keer 3,3% en één keer 1,9%,

Regionale verschillen

Opnieuw deden zich in het vierde kwartaal van dit jaar regionaal (grote) verschillen voor.  De grootste premiestijging werd, net als in de vier voorgaande kwartalen, geregistreerd in Australië, waar de zakelijke premies voor het vierde achtereenvolgende kwartaal met dubbele cijfers steeg: met maar liefst 16,1%, wat hoger was dan in de drie vorige kwartalen waar de groei tussen de 11,6% en 13,7%  lag.  Ook in Latijns Amerika vertoonde het gemiddelde premieniveau met 1,4% voor de vierde keer op rij een toename (daarvoor resp. 0,9%, 0,3% en 0,8%).  Datzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk (resp, met 1%, 1,9%, 0,8% en 0,2%).

In de VS wisselden in 2018 premiedalingen en – toenames elkaar per kwartaal af: – 0,5%, +0,0%, – 0,4% en + 0,4%). Zowel in  Azië als Continentaal Europa liepen de premies in het vierde kwartaal gemiddeld op – met resp 0,4% en 1,5% – nadat er in de drie voorgaande kwartalen sprake was van een premiedaling: in Azië  met resp, 1%,  0,4% en 0,5%) en in Continentaal Europa met resp. 0,8%, 1,5% en 1,5%).

Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het vierde kwartaal als volgt (tussen haakjes Q3, Q2 en Q1):

Continentaal Europa: Totaal + 1,5%; property + 3,1% (min 0,4%, min 1,3% en + 0,1%); casualty + min 0,3 % (min 2,3%, min 1,4% en min 1,6%) en Fin-pro: + 0,9%, min 2,6%, min 2,2% en min 1,6%);

UK: Totaal + 1% (was + 1,4%, + 0,8% en min 0,2%);  property min 1,1% (+ 0,4%, min 1,4% en min 1,6%),  casualty min 3,1% (min 2,1%, min 2,2% en min 2,1%)  en FinPro + 6,7% (+ 6,7%, + 5,0% en+ 3,3%);

VS: totaal + 0,4% (was min 0,4%, ,0%, min 0,5% en min 0,6%); property + 3,8% (was + 3,1%, + 3,0% en + 2,9%), casualty: min 2,1% (min 3,2%, min 2,4% en min 3%), en FinPro + 1,5% (+ 1,1%, + 0,9% en 0%);

Latijns-Amerika: totaal + 1,4% (+ 0,9%,  + 0,3%. +0,8%); property + 0,5% (min 0,4%, min 0,6% en min 1%), casualty + 2,2% (+ 3,0%, + 1,6% en + 4,3%) en FinPro + 7,2% (+ 1,5%, + 3,2% en + 1,5%);

 Azië: totaal + 0,4% (min 0,5%, min 0,4% en min 1,8%; property + 0,7%, + 0,5% (min 0,4%, (min 0,4%), casualty min 0,5% (min 0,5%) en finpro  min 0,4% (min 1,5%, min o0,5% en min 2,2%).