Marsh signaleert tweede kwartaal op rij met stijging zakelijke verzekeringspremies

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd voor het tweede kwartaal op rij gestegen; dit keer met gemiddeld 0,9% terwijl de gemiddelde groei in Q4 2017 0,8% bedroeg. De premiegroei is vooral toe te schrijven aan de branches zakelijke brandverzekeringen en de FinPro-lines, zo blijkt uit de meest recente Global Insurance Market Index van de internationale makelaar Marsh.  In de daaraan voorafgaande 4,5 jaar daalden de gemiddelde verzekeringspremies wereldwijd elk kwartaal.

De premiestijgingen zijn begrijpelijkerwijs onder meer toe te schrijven aan de gigantische schadelast als gevolg de grote natuurrampen in 2017, waardoor met name de premies voor propertyverzekeringen omhoog zijn gegaan: met gemiddeld 2,7% in het eerste kwartaal van 2018. De premies voor de financial & professional lines lieten in Q1 een gemiddelde stijging met 1,8% zien, vooral door de premieverhogingen in het Verenigd Koninkrijk (+ 0,2%), Latijns-Amerika (+ 0,8%) en Australië (+ 11,6%). Daar staat wereldwijd een daling tegenover van de gemiddeld Casualty (ongevallen)premies met 1,7%.

In vrijwel alle regio’s was er sprake van een premiestijging, dan wel van een afkalving van de premiedaling, zoals op het Europese vasteland (min 0,8% vs min 1,1% in Q4) door de aanhoudende sterke concurrentie. De enige uitzondering vormt Azië, waar de premies sterker daalden dan in het; laatste kwartaal van 2017. In een commentaar op de uitkomsten van Marsh’s Global Insurance Market Index stelt Dean Klisura, president global placement& specialties bij Marsh: “De extreem hoge schadelast als gevolg van de zware orkanen en andere natuurrampen hebben vooral impact gehad op de brandpremies in de VS en daarbuiten. Desalniettemin blijft de totale verzekeringscapaciteit in de markt hoog waardoor in veel regio’s de branches die in mindere mate zijn geconfronteerd met schades  het premieniveau verder daalde.