Marsh onderzoek: Bijna twee derde van de Nederlandse bedrijven verwacht verdere verharding van de verzekeringsmarkt; gemiddelde premiestijging dit jaar 12%

Ruim 64% van Nederlandse bedrijven met een omzet van tussen de 50 miljoen en 1 miljard euro verwacht een verdere verharding van de verzekeringsmarkt bij de continuatie van haar bedrijfsverzekeringen naar 2021. Deze verharding kan resulteren in verhoogde premies, aangescherpte voorwaarden en verregaande preventie-eisen. Dit blijkt uit het benchmark onderzoek van Marsh,  naar de huidige staat van bedrijfsverzekeringen onder de ruim 500 grote Nederlandse bedrijven.

 Het onderzoek is de afgelopen maanden afgenomen onder 541 respondenten. Het gros van de respondenten, bijna 88 procent, is eindverantwoordelijk dan wel eindbeslisser als het gaat om bedrijfsverzekeringen en heeft functies als Algemeen Directeur, CEO, CFO, Manager Finance, Chief Risk Officer en Risk Manager.  

Volgens het onderzoek stegen de premies voor verzekeringen het afgelopen jaar met gemiddeld bijna 12%. Dit ligt in lijn met de trend die Marsh ook in Europa ziet bij zijn eigen klanten. Bijna 40% van de bedrijven vindt de huidige verzekeringscontracten een verslechtering ten opzichte van 2019 vorig jaar. Twee derde van de bedrijven verwacht voor 2021 een verdere verslechtering. Hans Taal, Director Corporate bij Marsh: “Met name de verslechterde technische resultaten van verzekeraars met betrekking tot het verzekeren van grote bedrijven en organisaties in combinatie met de oplopende schadelast voor catastrofe risico’s zorgt voor extra onzekerheid.”

  Het onderzoek van Marsh geeft inzicht in hoe ruim 500 grote Nederlandse bedrijven zich verzekeren tegen bedrijfsrisico’s, wat hun verwachtingen zijn en hoe het continuatie proces verloopt. Hans Taal: “Met de inzichten uit het onderzoek willen we bedrijven in deze onvoorspelbare tijden meer houvast geven, meer ondersteuning en begeleiding bieden tegen disproportionele premieverhogingen en andere eisen die worden doorgevoerd. Dit is het moment om bedrijfsrisico’s duidelijk in kaart te brengen en het verzekeringspakket daarop aan te sluiten.”  

    Nederlandse bedrijven onvoldoende voorbereid en ontevreden over continuatie
Hoewel 66% procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt de verharding van de verzekeringsmarkt prioriteit te geven op de agenda, is slechts 32% volledig op de hoogte van de implicaties van de verharding. Twee derde van de bedrijven zegt niet of enigszins op de hoogte te zijn en een vergelijkbaar deel van ondervraagde bedrijven zegt niet tevreden te zijn met het continuatieproces.

Hans Taal: “Dit onderzoek laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven samen met hun adviseur het continuatie proces goed en tijdig voorbereiden. De juiste kennis, data en inzichten helpen daarbij. Pas dan krijgt een bedrijf de optimaal mogelijke dekking tegen de juiste prijs en voorwaarden.” 

  Impact van pandemie op gezondheid en veiligheid het grootst
De wereldwijde pandemie is op een groot aantal risicogebieden van invloed. Uit het Marsh onderzoek blijkt verder dat voor bedrijven de volgende risico’s de grootste impact hebben:
1.   Fysieke & mentale gezondheid & veiligheid 38%
2.   Bedrijfscontinuïteit, crisismanagement & crisis-/noodplannen 34%
3. Cybercriminaliteit 25%
4. Frauderisico 24%    
Hans Taal