Marsh Global Insurance Market Q2 2022: Afkalving prijsstijgingen houdt aan: + 9%

De wereldwijde zakelijke verzekeringspremies stegen met 9% in het tweede kwartaal van 2022, volgens de Marsh Global Insurance Market Index. Het tempo van de tariefstijgingen vertraagde voor het zesde opeenvolgende kwartaal; wereldwijde  premieverhogingen piekten op 22% in het vierde kwartaal van 2020. Het tweede kwartaal was het negentiende opeenvolgende kwartaal waarin de premies wereldwijd  stegen, waarmee de langste reeks van stijgingen sinds de oprichting van de index in 2012 wordt voortgezet.

In het tweede kwartaal van 2022 droeg een trager stijgingstempo in FinPro-lines  bij tot een matiging van de premies  in de meeste regio’s. De premies voor cyberverzekeringen bleven aanzienlijk stijgen, hoewel het stijgingstempo in het kwartaal afkalfde tot 79% in de VS en 68% in het VK, vergeleken met respectievelijk 110% en 102% in het voorgaande kwartaal.

Verhogingen per regio

De verzekeringspremies in Continentaal Europa (CE) stegen in het tweede kwartaal van 2022 met gemiddeld 6%, evenveel als in het eerste kwartaal. In het VK daalden de gemiddelde premieverhogingen  het sterkst, van 20% in het eerste kwartaal tot 11% dit kwartaal.

In het tweede kwartaal van 2022 stegen de verzekeringspremies in de VS met gemiddeld 10%, vergeleken met 12% in het voorgaande kwartaal.In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) stegen de premies met gemiddeld  5%, een daling ten opzichte van de 6% in het voorgaande kwartaal.De verzekeringsprijzen in de Pacific-regio stegen met 7%, een daling ten opzichte van de 10% in het voorgaande kwartaal en de zesde opeenvolgende kwartaaldaling van de tariefstijgingen. In Azië stegen de premies in het tweede kwartaal van 2022 met 3%, evenveel als in het voorgaande kwartaal.

Download volledig rapport  Flobal Insurance Market Index – 2022 Q2

V