Marsh’ Global Insurance Market Index: Premies zakelijke verzekeringen wereldwijd gemiddeld met 13% toegenomen; cyberpremies blijven explosief stijgen met verdubbeling in enkele regio’s

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn in het vierde kwartaal van 2021 met 13% gestegen, zo blijkt uit de  Global Insurance Market Index van Marsh, waarmee een trend van matigende tariefstijgingen wordt voortgezet die begon in het eerste kwartaal van 2021. Hoewel dit het 17e opeenvolgende kwartaal van stijgingen is, blijft het tempo van de stijging gematigd in veel branches en in de meeste regio’s.

Pricing increases across most regions moderated due to a slower rate of increase in property insurance and directors and officers liability (D&O). The UK, with a composite pricing increase of 22% (down from 27% in Q3), the US, where prices increased 14% (steady from the previous quarter) and the Pacific region, with a 13% increase (down from 17% in Q3) continued to drive the global composite rate. The rate of increase in Asia was 4% (down from 6%) and 9% in Continental Europe (down from 10%). The one exception to the moderating trend was Latin America and the Caribbean where rates increased by 4% (up from 2% the previous quarter).

In de meeste regio’s is de premiestijging gematigd als gevolg van een tragere stijging van de tarieven voor property- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen (D&O). Het Verenigd Koninkrijk, met een gemiddelde van 22% (gedaald van 27% in het derde kwartaal), de VS, waar de prijzen met 14% stegen (stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal) en de Pacific-regio, met een stijging van 13% (gedaald van 17% in het derde kwartaal), bleven de wereldwijde samengestelde prijsstijging aanvoeren. In Azië bedroeg de prijsstijging gemiddelde 4% (tegen 6%) en in continentaal Europa 9% (tegen 10%). De enige uitzondering op de matigende trend was Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar de tarieven met 4% stegen (tegen 2% in het vorige kwartaal).


Andere bevindingen van het onderzoek zijn onder meer:

  • De premies voor property-verzekeringen stegen all over the World gemiddeld met 8%, tegen 9% in het derde kwartaal van 2021; de casualty-premies stegen gemiddeld met 5%, tegen 6% in de voorgaande twee kwartalen;;
  • De prijzen voor financial & professional Lines-verzekeringen, aangezwengeld door cyber, vertoonden opnieuw het hoogste stijgingspercentage van alle grote verzekeringsproductcategorieën, namelijk 31%, tegenover 32% in het vorige kwartaal;
  • De premies voor cyberverzekeringen bleven stijgen, vooral door de aanhoudende stijging van de frequentie en de omvang van ransomwareclaims, waardoor veel verzekeraars de dekkingsvoorwaarden trachtten aan te scherpen. De tarieven stegen met 130% in de VS (tegenover 96% in het derde kwartaal), en met 92% in het VK (tegenover 73%).

In een reactie op het rapport zei Lucy Clarke, President, Marsh Specialty en Marsh Global Placement: “We opereren in een uitdagende risico- en verzekeringsmarkt en zullen ons blijven richten op het ontwikkelen van oplossingen in branches zoals cyber, die moeilijk zullen blijven voor zowel klanten als verzekeraars. Meer in het algemeen verwachten we echter een aanhoudende matiging van de tariefstijgingen tot 2022, een trend die door onze klanten zal worden toegejuicht.”