Marsh’ Global Insurance Market Index: Premies voor zakelijke verzekeringen stijgen voor tweede kwartaal op rij in alle werelddelen en voor het eerst in alle branches

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het tweede kwartaal van dit jaar voor de zevende keer op rij gestegen, maar het is pas het tweede kwartaal op rij dat de premies in alle werelddelen omhoog zijn gegaan en zelfs pas de eerste keer dat er  in alle drie de branches- property, casualty & finpro – sprake is van een premiestijging, zo komt naar voren uit de Global Insurance Market Index van assurantiemakelaar Marsh.

Wereldwijd is er sprake van een premiestijging met gemiddeld 5,8 0%, ruim hoger dan de premietoenames in zes voorgaande kwartalen: de stijging viel elk kwartaal hoger uit dan het vorige, variërend van 0,8% in Q4 2017, 1,4% in Q3 2018 tot 3,0% in Q1 van dit jaar. Aan de reeks premiestijgingen ging een nog lanagre reeks van gemiddelde premiedalingen vooraf.

Het meest opvallend was de eerste wereldwijde gemiddelde premiestijging voor casualty-verzekeringen: met 1,0%. In de drie voorgaande kwartalen daalden de casualty-premies met gemiddeld o,7%, 1,1% en 1,8%. In de property-sector stegen de premies wereldwijd met gemiddeld 8,0%. In de drie kwartalen daarvoor beliep de gemiddelde premiestijging 4,7%, 3,6% en 3,2%. Ook bij de FinPro-lines liepen de premies in het vierde kwartaal van dit jaar verder op: met 9,7%, een ruime vooruitgang ten opzichte van de drie voorgaande kwartalen  waarin de premies groeiden met resp  5,6%, 4,7% en 3,3%.

Regionale verschillen

Opnieuw deden zich in het vierde kwartaal van dit jaar regionaal (grote) verschillen voor.  De grootste premiestijging werd, net als in de vijf voorgaande kwartalen, geregistreerd in de Pacific, waar de zakelijke premies voor het vierde achtereenvolgende kwartaal met dubbele cijfers steeg: dit keer met maar liefst 18,2%, wat hoger was dan in de drie vorige kwartalen waar de groei tussen de 13,7 en 16,1% lag.  In Continentaal Europa steeg het gemiddelde premieniveau net als in het eerste kwartaal met 2,0% en daarvoor met 1,5%; in Q3 2018 daalden de premies nog gemiddeld met hetzelfde percentage.In de UK was de premietoename ruim twee keer zo hoog dan in Q1 (6,3% vs 2,9%), terwijl in de twee kwartalen daarvan ook sprake was van een stijging van het premieniveau met  resp 1,0 en 1,9%.

In de VS lagen de premies gemiddeld maar liefst vier keer hoger dan in Q1:  4,8% vs 1,1%; in de twee kwartalen daarvoor stegen én daalden de gemiddeld epremies met resp. 0,4%. In Latijns Amerika vertoonde het gemiddelde premieniveau met 0,5% voor de vijde keer  op rij een toename (daarvoor resp. 1,5%, 1,4%, 0,9% en  0,8%). In Azië stegen de premies gemiddeld voor het derde kwartaal op rij: 3,5% en twee keer 0,4%; inQ3 2018 was er nog sprake van een gemidelde premiedaling van 0,5%.

Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het tweede  kwartaal als volgt (tussen haakjes Q1 2019 en  Q4, Q3 en Q2 2018):

Continentaal Europa: Totaal + 5,8%; property + 4,1% (was + 4,2%, + 3,1%, min 0,4% en min 1,3%); casualty + min 0,4% (min 0,9%, min 0,3% en min 2,3%) en Fin-pro: + 1,3% (+ 1,7%,+ 0,9% en min 2,6%).

UK: Totaal + 6,3%;  property + 3,5% (+ 3,0%, min 1,1% en + 0,4%,  casualty min 1,0% (min 2,7%, min 3,1% en min 2,1%)  en FinPro + 15,0% (+ 6,7%, + 6,7% en + 5,0%);

VS: totaal + 5,8% ; property +9,9% (was + 4,4%, + 3,8% en 3,1%), casualty + 0,8% (min 1,7%, min 2,1% en min 3,2%), en Fin Pro: +7,0% (+ 2,8%, + 1,5% en + 1,1%);

Latijns-Amerika: totaal + 5,8%; property + 0,1% (+ 0,5%, min 0,4% en min 0,4%), casualty + 0,8% (+ 3,6%, + 2,2% en + 3,0%) en FinPro + 1,4% (+ 2,1%, + 7,2% en + 1,5%);

 Azië: totaal + 5,8%;  property + 4,9%, (+ 0,6%, + 0,7% en min 0,2%,), casualty min 0,4% (min 0,4%, min 0,5%, min 1,0%) en FinPro  + 2,7% (+ 0,2%, + 0,4% en min 1,5%).

Pacific: totaal + 18,3%; property + 17,8% (+ 14,5%, + 14,5% en 12,5%) casualty + 5,7% (+ 5,7%, + 5,7% en + 5,7%), Fin Pro + 27,5% (+ 25,8%, + 25,8% en + 23,3%).