Marsh Global Insurance Market Index: Bedrijven in VS geconfronteerd met forse hogere premies voor property-verzekeringen

Marsh Global Insurance Market Index: Bedrijven in VS geconfronteerd met forse hogere premies voor property-verzekeringen 

De premies voor zakelijke verzekeringen in de VS zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld met 4% gestegen, hetzelfde verhogingspercentage als in het eerste kwartaal van dit jaar. De verschillen per branche zijn echter groot. Zo gingen de premies voor brandverzekeringen fors omhoog terwijl die voor FinPro-risico’s daalden, zo blijkt uit Marsh’s Global Insurance Market Index.

 De prijzen voor propertyverzekeringen in de VS stegen met 19%, vergeleken met 17% in het eerste kwartaal. Dit is het 23e achtereenvolgende kwartaal waarin de premies stegen. Marsh zegt dat de belangrijkste oorzaken van de premieverhogingen voor propertyrisico’s in het tweede kwartaal in de VS de kosten van herverzekering en kapitaal zijn, een sterke vraag naar capaciteit, een beperkt aantal nieuwe verzekeraars en aanhoudende schades. Best-in-class risico’s met beperkte blootstelling aan natuurrampen (CAT) en stabiele bestaande capaciteit kenden doorgaans gunstigere resultaten in vergelijking met risico’s die getroffen werden door schades en/of een geografische concentratie van activa hadden in natuurgebieden, zoals langs de Golf van Mexico, de Atlantische kust en Californië.

Casualty:  De premies voor casualtyverzekeringen stegen met 3%, vergeleken met 2% in het eerste kwartaal. Exclusief arbeidsongevallen bedroeg de stijging 5%. Veel verzekeraars pasten uitsluitingen toe met betrekking tot per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) en biometrische blootstellingen.

FinPro-lines:De FINPRO-premies daalden in het tweede kwartaal met 10%, vergeleken met een daling van 9% in het eerste kwartaal. De prijzen voor Directors and Officers (D&O) aansprakelijkheidsverzekeringen voor beursgenoteerde bedrijven daalden met 13%, dezelfde daling als in het voorgaande kwartaal.

Cyber:  De prremies van cyberverzekeringen bleven aanzienlijk dalen met 4% in het tweede kwartaal, vergeleken met een stijging van 11% in het voorgaande kwartaal. Toegenomen concurrentie, verbeterde cyberbeveiligingscontroles en een afname van het aantal ransomware-aanvallen in 2022 waren de belangrijkste factoren achter de voortdurende prijsverbetering. Er was echter een toename van het aantal gerapporteerde ransomware-claims in het tweede kwartaal.