Marsh’ Global Insurance Market Index 2020 Q4: zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor 13e kwartaal op rij en voor 8e keer op rij hoger dan voorgaande kwartaal

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het vierde  kwartaal van dit jaar voor de dertiende keer op rij gestegen, maar het is met 22% wel de grootste stijging sinds de start van  de periodieke marktinventarisatie van Marsh’s Global Insurance Market Index in 2012.  Het was tevens de achtste keer op rij dan de gemiddelde premiestijging hoger uitviel dan die in het voorafgaande kwartaal en voor de vijfde kwartaal achtereen dat de premies gemiddeld met dubbele cijfers stegen. In de drie voorgaande kwartalen van 2020 gingen de premies gemiddeld met resp 20%, 19% en 14% omhoog. Voor het negende opeenvolgende kwartaal stegen de premies in alle regio’s in de wereld, het meest in de UK en de Pacific met resp. 44% en 35% en voor de achtste achtereenvolgende keer in alle businesslines: property (met gemiddeld 20%),  casualty (+ 7%) en FinPro-lines (+ 47%).

Na vele kwartalen achtereen waarin het gemiddelde premieniveau afnam, kwam in het vierde kwartaal van 2017 de ommekeer met een eerste wereldwijde premieverhoging met gemiddeld 1%. Sindsdien zijn de premies elk kwartaal toegenomen, de eerste vijf kwartalen erna met 1 à 3%, daarna met  6 en 8% en de afgelopen vijfkwartalen zelfs met double digits:  11%, 14%, 19%, 20% en nu dus met 22%.

Andere cijfers

Andere highlights uit het onderzoek zijn dat de premies voor financial & professional lines (FinPro) wereldwijd andermaal het sterkst groeiden (+ 47% tegen 40% een kwartaal eerder), gevolgd voor die voor property-verzekeringen (+ 20%, was 21%) en casualty-verzekeringen (+ 7%, was 6%). Voor het negende  kwartaal op rij stegen de verzekeringspremies in alle delen van de wereld en voor de zesde keer op rij  overall  met meer dan 5%. De grootste gemiddelde premiestijging deed zich voor in het Verenigd Koninkrijk (44%  tegen 34% in Q3), gevolgd door de Pacific-regio (35% resp 33%), de VS (17% resp 18%), Continentaal Europa (14% resp 15%), Azië (11% resp 12%) en Latijns Amerika (11% resp. 9%). 

In het vierde kwartaal van 2020 stegen wereldwijd de premies voor FinPro-verzekeringen opnieuw het hardst: die gingen gemiddeld met maar liefst 47% omhoog tegen toenames in de drie voorgaande kwartalen met  18%, 26% en 37%. In het VK stegen FinPro-premies zelfs met 90% (67%), in de Pacific met 51 (49%), in de VS met 28% (eveneens 28%), in Latijns Amerika met 22% (26%), in Continentaal Europa met 22% (24%) en in Azië eveneens met 22% (18%).

In de grootste branche – property – namen de premies de afgelopen drie kwartalen toe met resp. 15%,19% en 21 0% en in Q4 met 20%. Bedrijven in de Pacific (35%/31%) zagen de brandpremies het hardst stijgen, gevolgd door die in de UK (24%/20%), de VS (19%/ 24%), Continentaal Europa (19%/21%),  Azië (16%/18%) en Latijns-Amerika (16%/15%). Bij  Casualty-verzekeringen bleef de premieontwikkeling daarbij  ver achter: + 7% na in de drie kwartalen daarvoor met resp 5%,7% en 6% te zijn gestegen.  Ook hier voert de Pacific de lijst aan met een gemiddelde premieverhoging met 15%(11%), gevolgd door de VS (9%/ 8%), UK (6%/ 6%),  Continentaal Europa (5%/5%) en Azië (05/ 1%). In Latijns-Amerika daalden de Casualty-premies, net als in het derde kwartaal kwartaal,  zelfs met 4%.

Regionale verschillen

Net als in de voorgaande kwartalen deden zich ook in het vierde kwartaal  van 2020 regionaal  (grote) verschillen voor; zowel totaal als wat de afzonderlijke branches betreft. Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het derde  kwartaal als volgt (tussen haakjes Q3, Q2 en Q1 2020 en Q4  2019) :

Continentaal Europa: Totaal + 14% (+  15%, +15%, + 8% en + 6,6%;  property + 19% (+ 21%, + 20%, + 9%, en + 10,3%,  casualty: + 5% (+ 5%, + 5%,+4% en +  2,7%)  en FinPro :+22% ( + 24%,  +  22%, +  12% en + 5%;

UK: Totaal + 44% (+ 34%, + 31%, + 21% en + 13,7%);  property: + 25% (+20%, + 16%,+ 10% en + 7,8%),  casualty + 6% (+ 6%, + 5%,+ 5% en + 2,7%)  en FinPro + 90% (+ 67%,+ 64%, + 46% en + 27,8%);

VS: totaal + 17%(+ 18%, + 18%, + 14% en + 10,4%); property + 19% (+ 24%,(+  22%,+ 21% en + 18,2%), casualty: + 9% (+ 8%, + 8%, + 5% en  + 2,2%), en Fin Pro: + 28% (+ 28%,  + 30%,+ 23% en + 15,2%);

Latijns-Amerika: totaal + 9% (+ 9%, + 8%, + 6% en  + 7,1%; property + 16% (+ 15%, + 14%, +  9%, en + 9,4%), casualty min 4% (min 4%, min 4%, + 2% en  + 2,1%) en FinPro + 22% (+ 26%, + 17%, + 8% en + 15,3%);

 Azië: totaal + + 11% (+12%,+9%, + 6%, en + 5,6%);  property + 16% (+ 18%, + 12%, + 8%, en)+ 7,5%), casualty 0% (+ 1%,(0%, 0% en  + 0,1% en FinPro + 22% (+ 18%,+ 14%,+ 8%, en + 4,6% .

Pacific: totaal + 35% (+ 33%, + 31%, + 23%,en + 20,7%); property + 31% (+ 31%, + 28%, + 23%, en+ 18,0%),  casualty + 15% (+11%, + 9%,+ 8%, en +5,9%), Fin Pro + 51% (+ 49%, + 48%, + 33% en  + 32,5%).

Hier kunt u het volledige rapport downloaden: https://www.marsh.com/uk/insights/research/global-insurance-market-index-q4-2020.html