Marsh’ Global Insurance Market Index 2020 Q2: grootste premiestijging zakelijke verzekeringspremies sinds 2012: 19 %

 De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het tweede  kwartaal van dit jaar voor de elfde keer op rij gestegen, maar het is met 19% wel de grootste stijging sinds de start van  de periodieke marktinventarisatie van Marsh’s Global Insurance Market Index in 2012.  De premies stegen voor het zevende opeenvolgende kwartaal in alle regio’s in de wereld en voor de zesde achtereenvolgende keer in alle businesslines: property, casualty en FinPro.-lines.

Na vele kwartalen achtereen waarin het gemiddelde premieniveau afnam, kwam in het vierde kwartaal van 2017 de ommekeer met een eerste wereldwijde premieverhoging met gemiddeld 1%. Sindsdien zijn de premies elk kwartaal toegenomen, de eerste vier kwartalen met 1 à 3%, daarna met  6 en 8% en de afgelopen drie kwartalen zelfs met double digits:  11%, 14% en 19%. “In het algemeen blijven verzekeraars prijsverhogingen doorvoeren als gevolg van de combinatie van inflatie, aanhoudend lage rendementen en een aantal grote verzekeringstechnische schadeclaims, onder meer door COVID 19. Hoewel de capaciteit in de meeste branches toereikend blijft, neemt bij verzekeraars de risk appetite  en worden zij in de huidige,  onzekere tijden steeds voorzichtiger”, verklaart Marsh.

Andere cijfers

Andere highlights uit het onderzoek zijn dat de premies voor financial & professional lines (FinPro) andermaal het sterkst groeiden (+ 37%), gevolgd voor die voor property-verzekeringen (+ 19%) en casualty-verzekeringen (+ 7%). Voor het zevende  kwartaal op rij stegen de verzekeringspremies in alle delen van de wereld en voor de vierde keer op rij  overall  met meer dan 5%, De grootste gemiddelde premiestijging deed zich voor in zowel het Verenigd Koninkrijk als in de Pacific-regio (beiden met 31%), gevolgd door de VS (18%), Continentaal Europa (15%), Azië (9%) en Latijns Amerika (8%). 

In het tweede kwartaal van 2020 stegen wereldwijd de premies voor FinPro-verzekeringen opnieuw het hardst: sinds het eerste kwartaal beliep die stijging resp. 5,6%, 9,7%, 14,2%, 17,8%, 26 en afgelopen kwartaal zelfs met  37%. In het VK stegen FinPro-premies zelfs met 64%, in de Pacific met 48%, in de VS met 30%, in Continentaal Europa met 22%, in Latijns Amerika met 17% en in Azië met 14%. In de grootste branche – property – namen de premies sinds het  eerste kwartaal van 2019 toe met resp. 4,7%, 8,0%, 10,1%, 13,1%, 15% en 19%. Bedrijven in de Pacific (+28%), de VS (+ 22%) en Contnentaal Europa (+ 20%) werden met forse verhogingen van de brandpremies geconfronteerd. Bij  Casualty-verzekeringen bleef de premieontwikkeling daarbij  ver achter: + 0,2%, 1,9%, 2,1%, 2,9%, 5.7% en nu 7%.  In Latijns Amerika daalde de gemiddelde casualty-premies zelfs met 4$, terwijl die in Azië gelijk bleven.

Regionale verschillen

Net als in de voorgaande kwartalen deden zich ook in het eerste kwartaal  van 2020 regionaal  (grote) verschillen voor; zowel totaal als wat de afzonderlijke branches betreft. Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het tweede kwartaal als volgt (tussen haakjes Q1 2020 en Q4, Q3, Q2 en Q1 2019) :

Continentaal Europa: Totaal + 19% (+ 8%, + 6,6%, + 4,2%, + 2,0%, + 2,0%);  propert + 20% ()+ 9%,+ 10,3%, + 7,5%, + 4,1%, + 4,2%),  casualty: + 5% (+4%, +  2,7%,  + 1,0%, min 0,4%, min 0,9%)  en FinPro :+ 22%(+  12%,+ 5%, + 2,1%,+ 1,3%, + 1,7%);

UK: Totaal + 31% (+ 21%, + 13,7%, +11,8%, + 6,3%, + 3,3%);  property: + 16% (+ 10%, + 7,8%, + 6,2%, + 3,5%, + 3,0%),  casualty + 5% (+ 5%, + 2,7%, + 4,2%, min 1,0%, min 2,7%)  en FinPro + 64% (+ 46%, + 27,8%, + 23,3%, + 15,0%, + 6,7%);

VS: totaal + 18% (+ 14%, + 10,4%, + 6,4%, + 4,8%,+1,1%); property + 22% (+ 21%, + 18,2%, + 12,9%, +9,9%, + 4,4%), casualty: + 8% (+ 5%, + 2,2%, + 1,4%, + 2,3%, min 0,2%), en Fin Pro: + 30% (+ 23%, + 15,2%, + 11,2%, +7,0%, + 2,8%);

Latijns-Amerika: totaal + 8% (+ 6%,+ 7,1 %, + 4,6%, +0,5%, + 1,5%,); property + 14% (+  9%, + 9,4%,  + 5,7%, + 0,3%, +  0,1%), casualty min 4% (+ 2%, + 2,1%, + 1,4%, + 0,8%, + 3,6%) en FinPro + 17% (+ 8%,+ 15,3%, + 15,1%, + 1,4%, + 2,1%);

 Azië: totaal +9%( + 6%,+ 5,6%, + 5,1%, + 3,5%, + 0,4%);  property +12% ( + 8%,+ 7,5%, + 6,5%, + 4,9%, + 0,6%), casualty 0% (0%, + 0,1%, +0,5%, min 0,4%, min 0,4%) en FinPro + 14% (+ 8%, + 4,6%, + 5,3% ,+ 2,7%, + 0,2%%).

Pacific: totaal + 31% (+ 23%,+ 20,7%, + 18,8%,  +18,3%, + 16,1%); property + 28% (+ 23%, + 18,0%, + 17,8%, + 17,8%, + 14,5%),  casualty + 9% (+ 8%, +5,9%, + 5,9%, + 5,7%, + 5,7%), Fin Pro + 485 (+ 33%, + 32,5%, + 27,5%, + 27,5%, + 25,8%)

file:///C:/Users/Jan/Pictures/global-insurance-market-index-q2-2020%20(1).pdf