Marsh’ Global Insurance Market Index 2020 Q1: grootste premiestijging zakelijke verzekeringspremies sinds 2012: 14 %

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het eerste  kwartaal van dit jaar voor de tiende keer op rij gestegen, maar het is met 14 % wel de grootste stijging sinds de start van  de periodieke marktinventarisatie van Marsh’s Global Insurance Market Index in 2012. De stijging komt volgens de marktanalisten ondanks de minimale impact van de wereldwijde pandemie van COVID-19 op de prijsstelling in het eerste kwartaal  van 2020.

Andere highlights uit het onderzoek zijn dat de premies voor financial & professional lines (FinPro) andermaal het sterkst groeiden (+ 26%), gevolgd voor die voor property-verzekeringen (+ 15%) en casualty-verzekeringen (+ 5%). Voor het vijfde kwartaal op rij stegen de verzekeringspremies in alle delen van de wereld en voor de tweede keer op rij  overall  met meer dan 5%, De grootste gemiddelde premiestijging deed zich voor in de Pacific-regio met 23%, op de voet gevolgd door die in het Verenigd Koninkrijk met 21%. De gemiddelde premiestijging in continentaal Europa bleef daar met 8% ver achter

Wereldwijde toename sinds Q4 2017

Na een jarenlange periode van weliswaar afkalvende premiedalingen werd in het vierde kwartaal van 2017 wereldwijd voor het eerst een premiestijging genoteerd: van 1,1%. Sindsdien is die toename  per kwartaal gegroeid tot resp. met 3,3%, 6,3%, 8,3% en 10,6% in de vier kwartalen van 2019.  De gemiddelde premiestijging in het eerste kwartaal van dit jaar viel met 14% nog hoger uit.

In de grootste branche – property – namen de premies van Q1 2019 tot Q 1 2020 toe met resp. 4,7%, 8,0%, 10,1%, 13,1% en 15%. Bij de FinPro-lines beliep die stijging resp. 5,6%, 9,7%, 14,2%, 17,8%  en 18%, maar  bij Casualty-verzekeringen bleef de premieontwikkeling daarbij  ver achter: + 0,2%, 1,9%, 2,1%, 2,9% en 5%.

In alle regio’s stegen de premies voor zakelijke verzekeringen. De grootste toename viel opnieuw te noteren in de Pacific, waar de premies voor het vijfde kwartaal op rij met dubbele cijfers groeide: + 23 %, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (+ 21 %), de VS (+ 14%), Continentaal Europa (+ 8%),  Latijns-Amerika (+ %), en   Azië (+ 6%).

Regionale verschillen

Net als in de voorgaande kwartalen deden zich ook in het eerste kwartaal  van 2020 regionaal  (grote) verschillen voor; zowel totaal als wat de afzonderlijke branches betreft. Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het eerste kwartaal als volgt (tussen haakjes Q4, Q3, Q2 en Q1 2019) :

Continentaal Europa: Totaal + 8% (+ 6,6%, + 4,2%, + 2,0%, + 2,0%);  property + 9% (+ 10,3%, + 7,5%, + 4,1%, + 4,2%),  casualty: +4% (+  2,7%,  + 1,0%, min 0,4%, min 0,9)  en FinPro :+ 12% (+ 5%, + 2,1%,+ 1,3%, + 1,7%);

UK: Totaal + 21% (+ 13,7%, +11,8%, + 6,3%, + 3,3%);  property: + 10% (+ 7,8%, + 6,2%, + 3,5%, + 3,0%),  casualty + 5% (+ 2,7%, + 4,2%, min 1,0%, min 2,7%)  en FinPro + 46% (+ 27,8%, + 23,3%, + 15,0%, + 6,7%);

VS: totaal + 14% (+ 10,4%, + 6,4%, + 4,8%,+1,1%); property + 21% (+ 18,2%, + 12,9%, +9,9%, + 4,4%), casualty: + 5% (+ 2,2%, + 1,4%, + 2,3%, min 0,2%), en Fin Pro: + 23% (+ 15,2%, + 11,2%, +7,0%, + 2,8%);

Latijns-Amerika: totaal + 6% (+ 7,1 %, + 4,6%, +0,5%, + 1,5%,); property + 9% (+ 9,4%,  + 5,7%, + 0,3%, +  0,1%), casualty + 2% (+ 2,1%, + 1,4%, + 0,8%, + 3,6%) en FinPro + 8% (+ 15,3%, + 15,1%, + 1,4%, + 2,1%);

 Azië: totaal + + 6% (+ 5,6%, + 5,1%, + 3,5%, + 0,4%);  property + + 8% (+ 7,5%, + 6,5%, + 4,9%, + 0,6%), casualty )% (+ 0,1%, +0,5%, min 0,4%, min 0,4%) en FinPro + 8% (+ 4,6%, + 5,3% ,+ 2,7%, + 0,2%%).

Pacific: totaal + 23% (+ 20,7%, + 18,8%,  +18,3%, + 16,1%); property + 23% (+ 18,0%, + 17,8%, + 17,8%, + 14,5%),  casualty + 8% ( +5,9%, + 5,9%, + 5,7%, + 5,7%), Fin Pro + 33% (+ 32,5%, + 27,5%, + 27,5%, + 25,8%)

Klik hier voor volledige rapport: file:///C:/Users/Jan/Pictures/global-insurance-market-index-q1-2020.pdf