Marsh’ Global Insurance Market Index 2019 Q4: grootste premiestijging zakelijke verzekeringspremies sinds 2012: 10,6%

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het vierde  kwartaal van dit jaar voor de negende keer op rij gestegen, maar het is met 10,6% de grootste stijging sinds de start van  de periodieke marktinventarisatie van Marsh’s Global Insurance Market Index in 2012.

Andere highlights uit het onderzoek zijn dat de premies voor financial & professional lines (FinPro) het sterkst groeiden (+ 18%), gevolgd voor die voor property-verzekeringen (+ 13%) en casualty-verzekeringen (+ 3%). Voor het vierde kwartaal op rij stegen de verzekeringspremies in alle delen van de wereld en voor het eerst overall  met meer dan 5%, vooral door toedoen van de gestegen premies voor D&O- en propery-verzekeringen. De grootste gemiddelde premiestijging deed zich voor in de Pacific-regio met 21%

Wereldwijde toename sinds Q4 2017

Na een jarenlange periode van weliswaar afkalvende premiedalingen werd in het vierde kwartaal van 2017 wereldwijd voor het eerst een premiestijging genoteerd: van 1,1%. Sindsdien is die toename  per kwartaal gegroeid tot resp. met 3,3%, 6,3%, 8,3% en 10,6% in de vier kwartalen van 2019.  

In de grootste branche – property – namen de premies van Q1 tot Q4 toe met resp. 4,7%, 8,0%, 10,2% en 13,1%. Bij de FinPro-lines beliep die stijging resp. 5,6%, 9,7%, 14,2% en 17,8% maar  bij Casualty-verzekeringen bleef de premieontwikkeling  ver achter: + 0,2%, 1,9%, 2,1% en 2,9%.

In alle regio’s stegen de premies voor zakelijke verzekeringen. De grootste toename viel opnieuw te noteren in de Pacific, waar de premies voor het vierde kwartaal op rij met dubbele cijfers groeide: + 20,7%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (+ 13,7%), de VS (+ 10,4%), Latijns-Amerika (+ 7,1%), Continentaal Europa (+ 6,6%) en   Azië (+ 5,6%),

Regionale verschillen

Net als in de voorgaande kwartalen deden zich ook in het vierde kwartaal  van 2019 regionaal  (grote) verschillen voor; zowel totaal als wat de afzonderlijke branches betreft. Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het vierde  kwartaal als volgt (tussen haakjes Q3, Q2 2019, en  Q4 2018):

Continentaal Europa: Totaal + 6,6% (4,2%, + 2,0%, + 2,0%, +1.5%,);  property + 10,3% (+ 7,5%, + 4,1%, + 4,2%, + 3,1%),  casualty: + 2,7% ( + 1,0%, min 0,4%, min 0,9%,  min 0,3%)  en FinPro :+ 2,7% (+ 2,1%, (+ 1,3%, + 1,7% en + 0,9%);

UK: Totaal + 13,7% (+11,8%, + 6,3%, + 3,3%, + 2,4%);  property: + 7,8% (+ 6,2%, + 3,5%, + 3,0%, min 1,1%),  casualty + 2,7% (+ 4,2%, min 1,0%, min 2,7%, min 3,1%, min 2,1%)  en FinPro + 27,8% (+ 23,3%, + 15,0%, + 6,7%,  6,7%);

VS: totaal + 10, 4%  (+ 6,4%, + 4,8%,+1,1% + 0,4%); property + 18,2% (+ 12,9%, +9,9%, + 4,4%, + 3,8% ), casualty: + 2,2% (+ 1,4%, + 2,3%, min 0,2% en min 0,5%), en Fin Pro: + 15,2% (+ 11,2%, +7,0%, + 2,8%, + 1,5%);

Latijns-Amerika: totaal + 7,1 % (+ 4,6%, +0,5%, + 1,5%, + 1,4%); property + 9,4% ( + 5,7%, + 0,3%, +  0,1%, + 0,5%), casualty + 2,1% (+ 1,4%, + 0,8%, + 3,6%, + 2,2%) en FinPro + 15,3% (+ 15,1%, + 1,4%, + 2,1%, + 7,2%);

 Azië: totaal + 5,6% (+ 5,1%, + 3,5%, + 0,4%, + 0,4%);  property + 7,5% (+ 6,5%, + 4,9%, + 0,6%, + 0,7%), casualty + 0,1% (+0,5%, min 0,4%, min 0,4%, min 0,5%) en FinPro + 4,6% (+ 5,3% ,+ 2,7%, + 0,2%, + 0,4%).

Pacific: totaal + 20,7% (+ 18,8%,  +18,3%, + 16,1%, + 16,1%); property + 18,o% (+ 17,8%, + 17,8%, + 14,5%, + 14,5%),  casualty + 5,9% (+ 5,9%, + 5,7%, + 5,7% en + 5,7%), Fin Pro + 32,5% (+ 27,5%, + 27,5%, + 25,8%, en + 25,8%)