Marsh-directeur Hans Taal n.a.v. Benchmark Schade-verzekeringen: “Verzekeraars, makelaars/bedrijven, heb begrip voor elkaar, stel je op als echte businesspartners en ga voor een constructieve dialoog”

 “Verzekeraars enerzijds en makelaars en hun klanten anderzijds hebben elkaar nodig en hebben daarom belang bij een goede samenwerking. Heb daarom begrip voor elkaars omstandigheden, standpunten en doelstellingen, stel je op als echte businesspartners en ga voor een constructieve dialoog met elkaar.”Die oproep doet Marsh-directeur  Hans Taal in een interview met Risk & Business Magazine over de uitkomsten van het tweede Nationale Benchmarkt Schadeverzekeringen,   

Hij zegt verzekeraars  aan te willen raden in de huidige turbulente markt vooral het hoofd koel te houden en  rekening te houden met de omstandigheden waarin bedrijven momenteel verkeren. “Voer bij noodzakelijke geachte forse aanpassingen in premie, voorwaarden en/of preventiemaatregelen deze niet in een jaar door maar spreidt deze over meerdere jaren, zeker wanneer een bedrijf op alle drie vlakken met aanpassingen – en dus kosten – te maken krijgt.”. Hij pleit daarnaast voor meer lokale autonomie in hun premie- en voorwaardenbeleid om maximaal in te kunnen spelen op behoeften van klanten en ontwikkelingen in de Nederlandse markt. “De beleidsbepalers op lokaal niveau kennen de markt, de omstandigheden en de spelers hier en kunnen de risico’s beter beoordelen dan degenen die vanuit het hoofdkantoor in het buiteland het beleid bepalen..”


In het interview adviseert hij bedrijven op tijd te beginnen met de voorbereiding op de komende renewal en hiervoor met een verlengingsstrategie te komen. “Maak daarnaast gebruik te maken van het Total Cost of Risk-concept en verzekeringen als sluitstuk te zien van hun riskmanagement. En last but not least laat je deskundig bijstaan door een makelaar en zijn kennis en ervaring op dit vlak. Ons onderzoek toont onomwonden aan dat bedrijven mét een makelaar positiever zijn over de uitkomst van de verlengingsvoorstellen dan zij die dat niet doen.”

In vergelijking met de vorig jaar gehouden eerste benchmark zegt Taal weliswaar op enkele punten sprake is van enige vooruitgang en verbetering, maar ook dat het naar zijn mening niet hard genoeg gaat. “Er blijft op tal van onderdelen nog veel voor verbetering vatbaar. Weliswaar zijn minder deelnemende bedrijven  niet of slechts enigszins op de hoogte van de verhardende markt en de hieruit voortvloeiende gevolgen – 44% tegen 66% in 2020 –  maar dat neemt niet weg dat er nog altijd ruim twee van de vijf bedrijven hiermee onbekend zijn. Dat blijft toch wel een hoog percentage. Zeker omdat het om bedrijven gaat waarvan je vanwege hun omvang toch zou verwachten dat het onderwerp bedrijfscontinuïteit hoog op de agenda staat en de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt bekend zouden moeten zijn”, aldus de Marsh-directeur, volgens wie er op dit vlak dus nog volop werk aan de winkel is voor het intermediair om bedrijven hierover adequaat te informeren en te adviseren.

Klik hier om het volledige artikel te lezen:  

https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/11/RB-4_2021.pdf