Marsh: 4.000 productrecalls in 2019

In 2019 is een recordaantal meldingen van product-recalls gemaakt, het waren er maar liefst 4.000! Dat komt onder andere door een combinatie van steeds ingewikkeldere productieprocessen, onderzoek- en testmethodes die steeds geavanceerder worden, en de verregaande bevoegdheden voor toezichthouders:, zo blijkt uit een artikel van Jeroen Riemslag (Marsh Nederland) en Flip van Huizen (JPR Advocaten).

“Natuurlijk is het een goede zaak dat we steeds beter in staat zijn producten die ons kwaad kunnen doen uit de handel te halen. Tegelijkertijd is daar ook de andere kant van de medaille, aansprakelijkheidskwesties kunnen de reputatie en omzet van een bedrijf enorm schaden”, aldus beide scribenten.

“Voor ‘food’ geldt uiteraard dat het in de handel brengen van ‘onveilige’ levensmiddelen gewoon verboden is.” zegt Riemslag “Food wordt bijvoorbeeld bestempeld als onveilig als het schadelijk is voor de gezondheid, maar ook als het om een andere reden ongeschikt is voor menselijke consumptie. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer het echt niet smakelijk is of wanneer een etiket niet klopt.”

Van Huizen: “Een onveilig levensmiddel brengt dus niet altijd per se een gezondheidsrisico met zich mee. Maar omdat het in de handel brengen van onveilige levensmiddelen nu eenmaal verboden is, is het zaak dat, mocht er onverhoopt toch een dergelijk product in de handel komen, deze zo snel als mogelijk uit de handel genomen wordt. In dat geval volgt dus een (stille) product-recall. “De kosten van een product-recall kunnen aanzienlijk zijn. Het gaat dan natuurlijk niet alleen over de kosten voor het terughalen van producten. Ook het waarschuwen van consumenten, winsten die je misloopt en de kosten voor het herstel van eventuele reputatieschade kunnen behoorlijk oplopen.”

De twee gaan in hun artikel verder in op de mogelijkheden tot schadebeperking en de verzekeringsmogelijkheden.

 Klik hier voor het volledige artikel: .https://marsh2020.nl/2021/03/18/zo-beperk-je-aansprakelijkheidsissues-en-onnodige-reputatie-en-omzetschade/