Marktrapport Baken Adviesgroep: Inkomensmarkt groeide in 2019 harder dan beide voorgaande jaren, maar groei kalft volgende jaren wel af

De Inkomensmarkt groeit in 2019 met 3,1%, maar de groei valt de komende jaren terug tot circa 1,7% in 2023. Het dalende volume in de AOV-markt wordt goedgemaakt door forse groei in de Ziekteverzuim- en WIA-branche. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde Marktrapport Inkomen 2020 van Baken Adviesgroep.

De Inkomensmarkt groeide in 2019 harder dan in 2018 en 2017. In 2019 groeit de Inkomensmarkt naar verwachting met 3,1%, ten opzichte van 2,9% in 2018 en 1,8% in 2017. De groei wordt hoofdzakelijk gedragen door de Ziekteverzuim- en WIA-branche. De loonsom blijft komende jaren groeien door een combinatie van hogere lonen en lage werkloosheid. 

Ondanks het groeiende aantal zelfstandigen daalt de AOV-dekkingsgraad en de gemiddelde premie. AOV is met een omvang van € 1.370 miljoen de grootste branche op de Inkomensmarkt. Het AOV-volume blijft echter dalen: tot 2023 zien we deze licht dalende trend voortzetten met min 0,5% per jaar. Deze prognose is gebaseerd op de combinatie van een groeiend aantal zelfstandigen en een daling van de dekkingsgraad.

De Ziekteverzuimmarkt groeide in 2018 met 7,9% en in 2019 met +5,2%. Voor de gemiddelde premie in de Ziekteverzuimbranche is de schadelast een belangrijke factor: het ziekteverzuim in Nederland steeg in 2018 en 2019 naar 4,3%, wat 0,4% hoger is dan in 2013. De trend in het ziekteverzuimpercentage lijkt op korte termijn niet te wijzigen. 

Komende jaren

De komende vijf jaar is de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019.Hieraan liggen een aantal langetermijnontwikkelingen ten grondslag. De economische groei zal naar verwachting dalen, met name doordat de Nederlandse export afneemt. Een andere belangrijke langetermijnontwikkeling is de vergrijzing. 

De vergrijzing leidt tot een stagnatie van de beroepsbevolking.Het aantal 15- tot 65-jarigen ten opzichte van het aantal 65+’ers neemt de komende vijf jaar een verdere duikvlucht. Deze snelle daling komt niet alleen doordat er meer ouderen zijn, maar ook omdat het aantal mensen onder de 65 jaar voor het eerst in de geschiedenis afneemt. Vergrijzing wordt voelbaar in het inkomen van huishoudens. De lasten voor zorg en pensioen zullen in ons huidige systeem naar verwachting moeten stijgen. Dit drukt de koopkracht en in het verlengde daarvan de consumptieve bestedingen.


Langetermijntrends

  • Nieuwe wet- en regelgeving. Sinds 1 januari 2020 is de MKB-verzuimontzorgverzekering (VOV) van start gegaan met zes spelers: Achmea, ASR, Sazas, De Goudse, NN en Aegon. De nieuwe AOV-verplichting kent meerdere vraagstukken omtrent risicogroepen, de betaalbaarheid en de mate van verplichtstelling.
     
  • De platformeconomie zorgt  voor een verschuiving van werknemers naar zelfstandigen. De opkomst van platformwerk heeft dan ook met name impact op de Inkomensmarkt.